رامین-مسافرت, ماموریت , مسافرت , همایش .....3

در مورد شیجین...فکر میکنم کار خوبی کردم...حس من غلط نمیگه...من میدونم..

رامین تازگی ها به قول ترک ها مشقه توشوپ...(افتاده تو خط...)البته نمیدونم ترجمه اش درست بود...

هی بره مسافرت هی بره تهران..هی بگه فلان جا کلاس دارم..فلان دارم...

بهش گفتم معلوم نیست باز زیر سرت بلند نشده باشه..عین اداهای منو رقیه رو با یکی دیگه سر من در نیاری...

میخندید...میگه نه انقدر بی عقل نیستم که از یه سوراخ دوبار گزیده بشمابرو

آخ

میگه نه..مطمئن باش..بخوام اول تو رو طلاق میدم بعد با خیال راحت میرم سراغ یکی دیگه....میگه قول میدم...

یکی از بچه ها ما رو به شنگول و منگول و حبه انگور تشبیه کرده رامینم آقا گرگه...

من همون منگول هستما..مونگول که وقتی بخوان مودبانه صدا کنند میشه منگول...

شیجین هم همچین حبه انگور نیست...حبه انگور اندازه یه ............مثلا گوشش هست..چشمک

استغفراله....باز داشتم میگفتما....

قهقهه

شنگولم تعبیر خوبی برا رقی هست..شنگولانه منتظر رامین بود..در حالی که رامین همین نزدیگی...تو شهر خودت.... خونه ما...مشغول هم...س.ر د.و.م بازی بود....

و من باردار شدم...و رقی همچنان شنگول و خوشحال...فکر میکرد رامین برای ترقی خانواده اشون در حال زحمت کشیدن و عرق ریختنه....

چه عرقی..چه زحمتی....قهقههرامین از این مسئولیت ÷ذیری ها نداشت اون وقت...

این رقیه:یول

گاوچران اینم من بودم.دلقک اینم شیجین از بس زنگارنگ میپوشید....به خیر گذشت...

بگذریم.

در مورد س و خریدای من...رامین میگفت عادت میکنه..مخصوصا که به رقی گفتی من خریدم براش..توقع رقی میره بالا...از این به بعد کلی خرج و مخارجش میره بالا..بره دانشگاه ..فلان..اون وقت اون لباسا رو نمیشه براش خرید...

گفتم بره دانشگاه میگی خرجت زیاد شد دیگه نمیخرم...یعنی چی..مجبورت که نمیکنند...لازمم شد خودم براش می خرم...البته آخری رو به شوخی گفتم ولی رامین خوشش نیامد..

حرفاش منطقیه...چی بگم..منم دلم برا س سوخت خب....

رامین الان تهرانه...ناراحت

معلوم نیست کجاست...با کیه..کاش میشد بافتم دنبالش..البته عقیده دارم کسی نخواد بمونه به زور نمیشه نگهش داشت..ولی خوب آخه پول ها رو کجا میبری..درد اینه..

زبان

شوخی میکنم...رامین نباشه..رامین من البته..پولش رو نمیخوام...واقعا..خیلی پولکی نیستم...به پول پول گفتنم نگاه نکنید...

انقدرنه طلا دارم..ولی همیشه دستام خالیه...حتی یه انگشترم ندارم...یه مدتی میشه حلقه ام رو هم در آوردم....خیس میشه اذیت میشم..کم مونده بود گم شه..گذاشتمش کنار...کلا خوشم نمیاد...مثل کلاغ فقط می خرم..از تو کمد در میرام نگاه میکنم میذارم توش...

در عوض عاشق سنگ و این جور چیزام..چرم و اینا...ببندم به خودم..ابلهحرص رقی رو در بیارم....خندهاز خود راضی

خنده

میدونید الان چی گوش میدم؟...الاه الاه الاه...ایران ایران ایران....رگبار مسلسل ها

همون شعری که تو دهه فجر میذارن..من از الان به استقبال دهه فجر رفتم..چقدر این شعر رو دوست دارم....

اوج شور و عشق و امید..حس پیروزی رو میشه از صدای اون آقایی که میخونه حس کرد....از ته دل میخونه

چه شور و شوقی داشتن...بابا میگه سه روز تمام نتونسته بخوابه از خوشحالی...بیشتر از 78 ساعت بیدار بوده...فکر کنید....

خون و مرگ و عصیان....

امروز که تو مدرسه بودیم...مدیر مدرسه گفت باید نفری 150 تومن پول کاغذ بدن...یک برگ..یه طرف کپی..تک رو...ولی....

گفتم برگه امتحانات listening نوبت اوله..گفت نمیشه باید پول بدن...ناراحت

آخه امسال روش تدریس عوض شده....ده نمره شنیدار..ده نمره کتبی..بیست نمره شفاهی...اون شنوایی جزو کتبی هست...

....الان این شعر....

خدا هر کسی رو که باعث این تحریم کمر شکن شده..هر کسی که باعث شده ما شرمنده بچه ها باشیم لعنت کنه...اول از همه هم اوباما تو صفه...

قارا اوباما...سبز اینا تفه:$$$$$$$$$

....بگذریم...

گفته بودم رفته بودیم پارتی؟

یادم نمیاد ....گفته باشم...

آره بالا..گورممیش اولمیان....رفتیم پارتی...یکی از دوستای رامین قرار بود بره خارج...یعنی رفته ...چند ساله اونجا بود..حمالی میکرد..رسما حمالی ها....حالا کارش جور شده قراره یه کار در شان خودش بدن...آمده بودن ایران....

پارتی داده بودن..

بعدش هم برگشتن خارج ..

ما هم رفتیم..انقدر اینا عوض شده بودن...اصلا هیچی براشون مهم نبود...

مش....رب هم بود....چه بویی هم داشته...منم اینطوریتعجب

هر کسی میخورد...تعجب میکردم..همه هم میخوردن..انگار که خیلی اهلش باشن...

بعد رفتیم خونه اون یکی دوستشون...دیدم بابا اینا روی یه میز گرد کنار پنجره کلکسیون چیز دارن.....

میگفتم رامین رامین ..نگا کن..اونجا رو نگا کن...من همیشه زود هول میشم..رامین ندید بدیدم باشه..اصلا نمیذاره بو ببرن..من دهاتی بازی ...گفت آره تو بوفشونم نگاه کن..بسه آبرومون رو نبر....دیدم....بابا..این طرف....فروشگاه چیز بود انگار...

واه واه بدبختا...چقدرم داشتن...

من هزار بار خدا رو شکر کردم رامین اهل این چیزا نیست..والا فکر کن خودش دیوانه اس از اینا هم بزنه...احتمالا عصبانی بشه لگداشو به جای هوا میزنه تو کله آدم...زبانوقت تمام

دیگه نمیشه جون سالم به در برد...از دست رامین

رنگاوارنگم بودن...زرد و قرمز..اما قرمزاش انواع داشت....سفیدشم ندیده بودم ..اونجا دیدم...

یکی از دوستای رامین یه جورایی شده بود...من قبلا تو مهمونی مختلط بودم ولی اینطوری نشده بود.همه مثلا منختلط بودن..نه اینکه اینطوری....

مهمونی های مثلا میکس ما بعضی ها دامن میپوشن روسری به سر...یا مثلا شلوار بلوز دارن موهاشون بازه...اینطوری نمیپوشن....اینطوری ادا در نمیارن...پوشیده هستن کلا...

ترانه مرانه گذاشته بودن میرقصیدن...من و رامینم نقش امل مجلس رو داشتیم...ناراحت

من خیلی تحت تاثیر قرار نمیگیرم..ولی معذب بودم..نگاههای تحقیر آمیز از اینکه همسرت میگه من میل ندارم و دست رد میزنه به ....و اینکه خودت معذبی..مثل چوب وایستادی...یا رقصیدنت الکیه....خوب نگاه ها ناراحتت میکنه...

ساندویچ بود...مثل خارجی ها..سه گوش..والا ما خیلی وقته از اونا خودمون دست میکنیم..ولی...

زیتون های چوب به دل....پسته...شیرینی...شکلات....و میوه...اون ها نصفشون چوب به دل...نصفشون...با پوست تو یه ظرف دیگه...کیک و اینا....همه سر پا بودن...از خودشون پذیرایی میکردن...من دوست داشتم بشینم تئاتر رو نگاه کنم..ولی نمیشد که...هر کسی خسته میشد یکم مینشست..من کمر درد دارم..پدرم در آمده بود..پاشنه بلندم پام بود....رسما کمرم میشکست انگار...

دلم تو اون گیری ویری چایی می خواست...ساکت

البته من ندیدم رامین بخوره ولی بعدا احساس میکردم یکم عوض شده... نمیدونم...عصبانی شد وقتی سوال کردم..منم به علت ذکر بند بالا اصلا اصرا نکردم...

آره دوست رامین قدشم نسبتا کوتاهه...یکم از من بلند تر..هی وسط بود...سرش رو میچرخوند...یه دستشم لیوان....بدبخت ...یهو میرفت وسط....حالم ازش بهم میخورد...صورتش سرخ شده بود..سرخ سرخ..خاک بر سر از بس سرش رو می چرخوند مثل لبو شده بود...

رامین یکم اونطرف تر بود...بعد دوستش که من به حرکت سر و گردنش و سرخی لپ هاش نگاه میکردم...یهو آمد طرف من...سرش رو نزدیک من چرخوند ..رامین عصبانی شد..

نه دوست میشناسه نه هیچی...نه مهمونی..نه جمع...

خلاصه طی حرکت یک قدمی یهو در وسط من و دوست در حال رفتنش قرار گرفت..گفت(هه!هه!) آره؟....آره؟...!!! و با دستش دوستش رو همچین هول داد محتویات لیوانش ریخت روش...چشم

دوستای رامین یهو برگشتن..رامین صداشو برد بالا گفت پدرام..!!خودت رو جمع و جور کن...اینجا فلان کشور نیست...

همه اتفاقات در سه ثانیه افتاد...

زن دوست بیگانه زده اش هم یه جوری نگاهمون میکرد...که یعنی دهاتی ها...این حرکته آخه شوهرت میکنه...ما رفتیم با کلاس شدیم..شما موندین در عقب ماندگی....و ظلمات...آآآآآآآهههههههههههه

خاک بر سر...سیگاری شده....زیر چشاش گود افتاده..رامین میگه ماشالا مردی شده واسه خودش.قهقهه..البته به کنایه مسخره میکنه...میگه یعنی زمخت شده...ظرافت و ناز یه خانم ایرانی رو نداره

..انگار از اون ور کوه آمده....یه جوری شد.ه....

حمالیه دیگه..کار راحتی که نیست که....

حمالیه

رامین میگفت خانمی که هی سیگار گوشه لبش باشه و یه دستش لیوان ....(حکمش نجاسته دیگه...عین نجاست)..هی بیاد وسط براش مرد و زن فرقی نکنه ....زن نیست دیگه.....

میگفت حیوونه...خیلی بدش آمده بود...

خیر سرم خانمش مهندس عمرانه ها...دکترا داره....

چند سال تمام اونجا حمالی کردن...رسما حمالی ها...وسایل مردم رو میبردن تو خونه هاشون...ناراحت...

با ماشین؟

نه بابا با دستاشون...پیاده...

حالا مقیمن..اقامت دارن...و چقدر خوشحالن...چقدر به هم ریخته بودن و خوش بودن...اینجا که بودن خیلی احترام داشتن...کسی به روشون نیاورد..همه سعی کردن احترام بذارن ولی از چشم همه افتادن و رفتن..

  بعد از اونا تو یه مهمونی دیگه که بودیم...همه گفتن خندیدن و اداشونو در آوردن...خنثی

اینجا خیلی احترام داشتن..اونجا انقدر غرورشون شکسته...دیگه هیچی ازشون نمونده بود...شدن مثل دانشجو های ترم اولی....چشم اصلا یادشون رفته بود انگار..که چه احترامی داشتن...عوض متانت...عوض غرور..هی خودشون رو مسخره میکردن انگار

ندید بدید و بچه...آخافسوس

نمیشه ادای فلان کشوری ها رو با خوردن و نوشیدن و پارتی دادت در آورد که...میرن ادای جنوب شهری های اونا رو در میارن دلشون خوشه....

من خاله ها و داییم تو کانادا سوئد و آلمان و آمریکا هستن...به خدا یکیشون اینطوری نمیکنه اومدنی...

یعنی ندید بدید نیستم میدونم چی میگم.....البته یکم اعتماد بنفسم کم شده...

موقع برگشت رامین از حرکت دوستش ناراحت بود....حرص میخورد..میگفت نباید میرفتیم...نباید میبردمت....(می بردمت....آره رامین همیشه فاعله...منو میبره میاره...من هیچی..من برده میشوم...آورده میشوم...)

آره...اینطوریاست...

اینم از متن امشبم...

من املم آیا؟ اون جا مهمون ها انقدر با اعتماد بنفس به چشم امل به من نگاه میکردن که من ..احساس امل بودن میکنم...

ولی میدونم خارجی ها هم آداب و اخلاق دارن و از زن هایی که برا خودشون ارزش قایل نیستن خوششون نمیاد.

اون ها هم محدودیت ها و خط قرمز های خودشون رو دارند.

بدرود.

/ 32 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سمیه

سلام این پست روخوندم همه جور آدمهایی پیدامیشه هرکسی بایدکلاه خودش روبگیره بادنبره

کنیز حاج باقر(ماودماوزل سابق)

اوکیییی...چه آقاهای باچلاسی...قربون شوهر خودم برم که غیرتش بگیر نگیر نداره...همه جا بهم آزادی میده اما خودم یادگرفتم اگ قبول دارم خدامو و به احکامش ایمان دارم...دوبی و ایتالیا و چین و ماچین نداره...نه که با ایران خودمون فرق نداشته باشه...اما مثلن توی میزان بیرون گذاشتن موها و یا پوشش تنگ و کوتاه و نه کلن برداشتن روسری...پس معلومه شما همه چیتون فقط واسه مردمه...من خودم خانوم محجبه ای نیستم متاسفانه،اما متوجه اشتباهاتمم هستم...خوب آقاهایی مث آقاهای شما لابد زیادن...لابد توی ترکیه و چین و ماچین آقایون بدچشم وجود نداره!! یا مثلن چشم بصیرت ندارن توروببینن...خوب؛رامینه دیگه تو هم عاشق همین خصوصیاتش شدی....[دست] منظورم از پسرت هم آقا ملیکا بود،نه مسعود..[قهقهه]

ساهل

سلام مدت زمان زیادی هست که وبلاگتو میخونم...حتی قبل از نوشتن خودم.. یه مسئله ای هست فکر کنم شما بتونی بهم کمک کنی... اگه امکانش بود بهم خبر بده

۩۞۩ پدرام ۩۞۩

بیگناه باش تا بیم نداشته باشی سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی راستگو باش تا استقامت داشته باشی متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی چالاک باش تا هوشیار باشی زرتشت سلام دوست خوب من روزمرگیهاتو زیبا و خوندنی می نویسی به روز کردم و منتظر حضور مهربانت هستم خوشحالم میکنی بهم سر بزنی

دریا

چرا نظر منو تایید نکردی؟جرات نکردی؟راست میگفتم نه؟

تیک تاک

اممممممممممممممممممممممممممللللللللللللل

شیلا

سلام شراره جان امیدوارم خوب باشی نه عزیزم اصلا تو امل نیستی فقط متاسفانه در ایران فقر فرهنگی بی داد می کنه الان همون امریکا 14 تا ایلتش داره مشروب رو ممنوع می کنه چون پدر کبد رو در مییاره اونوقت یکعده ندونم کار فکر می کنم شهرت هست.دقیقا مثل سیگار یه مدت همه فکر می کردن کلاس در حالیکه بعد فهمیدن عامل سرطان و هزار مصیبت دیگه هست تخریب بدن که نشانه اعتماد به نفس نیست بعدشم اتفاقا اروپایی ها خیلی هم پایبند به اصول اخلاقی هستند ما 3 تا عروس المانی فرانسوی داریم واقعا با شخصیت هستند.

ملیکا

ندید بدید غربتی

باران

خیلی داستان شنگولو منگولو حبه انگور قشنگ بود عزیزم،کلی خندیدم. اما در مورد رامین هم راست میگی اگه سرش به کار خودش باشه تو هم الکی حساس نمیشی،دلیلی نداره چون زن دوم گرفته می تونه زن سوم رو هم بگیره و بیشتر به سه خانواده ظلم کنه. منم تو این شرایط قرار گرفتمو کلا بهم ریختم و مثل دهاتی به نظر اومدم،کلا اعتماد به نفس آدمو می گیره،تو اروپا و کلا کشورایی که راحت هستن به کسی که اون وسط هم نرقصه بد نگاه نمی کنن و ارزش قائلن

سارا

سلام عزیزم من تازه با وبت آشناییدم خیلی خوش حال میشم باهم تبادل لینک کنیم چوخ ممنوووون تشکور خخخ اون نوشته های ترکیتم کلی خندیدم والله منم خیلی استفاده می کنم بعضیاشو خخخ [نیشخند]