تعطیلات نوروز- آخرین پست

راستش بعد از برگشت از قشم و بندر اتفاق خاصی نافتاد...تا یه قسمتی رو با کریمی ها و امانی ها بودیم بعدشم که تا خود تهران قرار بود با عزیزی و خانوادش همسفر بشیم...

یه خاطره از روز قبلش بگم...

روز قبلش به شوخی به رامین گفتم این ماشین منه پس هی کلاس نذار من آوردمتون مسافرت..این من بودم که آوردمتون...و رامین گفت پس خرج سفر و بنزین رو رد کن بیاد...

منم گفتم باشه شریکی آوردیمتون...رقی هم حرص می خورد دیدم بدش میاد دیگه ادامه ندادم...

یکی دو بار تو حیاط خواسته بودم با س حرف بزنم نشده بود...کلا رو نمیداد...ولی هر وقت دید نیاز دارم اومد کمکم کرد...

آها یه خاطره از نمی دونم کدوم شب...می خواستیم آشغال ها رو بندازیم دور..من به رامین گفتم بده من ببرم..چون شلوارک پوشیده بود با پیراهن و گفتم زشته اینطوری نرو بیرون....

گفتم با س میبرمشون...اومدم حیاط و رفتم طرف س که بهش بگم بیا اشغال ها رو ببریم ..فکر کنم فکر کرده بود می خوام بدم تنهایی ببره فوری پشتش رو کرد رفت..منم تنهایی آشغال ها رو بردم..بر گشتنی از یه کوچه دیگه برگشتم...و اینطوری راهم رو گم کردم....نصف شب ساعت یک باشه و من اونم تو اون منطقه بندر عباس..مرکز شهرم نبود..همه جا خلوت...برگشتم تا خیابونی رو که سطل آشغال اونجا بود پیدا کنم...بد تر دور شده بودم...قلبم تند تند می زد...یهوو دیدم از دور دو تا مرد میان...سیگار دستشون بود..تیپ مناسبی هم نداشتن...شبیه معتاد ها بودن...قایم شدم تا منو نبینن...

گلوم از ترس خشک شده بود...قلبم همچین می زد ..تند زدنش اذیتم میکرد...ضربه هایی که می زد..همه رو حس می کردم...

خودم رو فحش دادم..و تنبلی رامین رو...

اونا که رفتن من دوباره مشغول گشت زنی شدم...روی دیوارای اون خونه ای که ما بودیم گل یاس داشت دنبالش می گشتم..موبایلم رو هم نبرده بودم...

----------------------

تو خونه هم نگو س میاد خونه..و رامین بعد از یه مدت میاد تو حیاط..کارم داشته..می بینه من نیستم..داد میزنه که س پس شراره کو؟..اونم میگه رفت بیرون...و رامین فوری با س میپرن بیرون که قرار بوده با هم آشغال ببرین...فلان...رقی و ملیکا  هم دم در منتظر اینا...علی هم مشغول دوش گرفتن....خلاصه..

-----------------

احساس کردم صدای پا می شنوم...برگشتم عقب دیدم همون دو تا مرد هستن....به روم نیاوردم که ترسیدم...ولی صدام منو لو داد...گفتم ببخشید کوچه فلان کجاس؟

راستش اسم کوچه رو هم نمیدونستم....یادم رفته بود..الکی گفتم کوچه معین تا ببینم اینا چطورن مودب هستن بی ادب هست...

خلاصه یکیشون گفت ما اینجا همچین کوچه ای نداریم....اشتباه گفتی...ولی کوچه پنجم فلان طرفه...گفتم دنبال خونه آقای ذاکری هستم...

اون یکی گفت بیا دنبال ما تا نشونت بدیم....من موندم برم ..نرم...چه خاکی تو سرم بریزم...

گفتم شما جلو تر برین منم میام....اینا داشتن میرفتن...منم با ده متر فاصله پشت سرشون...ولی اعتماد نکرده بودم و خودم همچنان دنبال خونه می گشتم...

رسیدیم سر یه کوچه...اینا رفتن سمت راست ....من سمت چپ رو که نگاه کردم دیدم رامین و س دارن دنبالم می گردن...قیافه رامین دیدنی بود...دویدم طرفشون...اون آقا ها هم برگشتن که این طرفه ها..گفتم ممنون...ما خودمون می ریم...

رامین که منو دید زود اومد طرفم و سین جیم که اینا کی بودن...

ما در خلاف جهتی که این آقایون نشونم میدادن رفتیم و رسیدیم خونه...رامین جلوی س چیزی بهم نگفت...گفت نگرانت شدیم...ولی بعد که رسیدیم خونه گفت بیا کارت دارم...

س رفت تو و من و رامین تو ماشین بودیم....جایی که ماشین پارک میشد..جلوی در ورودی بود..به شکل ال بود نقشه خونه اول پارکینگ...البته ساخته شده با یونولیت...بعد قسمت دیگه ال که خود خونه و حیاطش قرار داشت..پس ما رو نمیدیدن...

رفتم نشستم تو ماشین..

از صدای رامین تو کوچه معلوم بود خیلی ترسیده...صداش می لرزید...

وقتی نشستم تو ماشین بهم گفت چرا به س نگفتی؟...چرا تعارف میکنی...فکر میکنم فکر کرده بود( تو این پستم هی فکر کردم کی چی فکر کرده...) که من خواستم ولی س نیامده...

بهش گفتم قضیه این حرفا نیست..رو نداد منم بهش نگفتم....گفت خوب بعدا می آمدی و به خودم می گفتی...بهتر از اینطوری گم شدنت بود...من داشتم با دنده ماشین ور میرفتم..

یهو رامین دستش رو گذاشت رو دستم...ترسیدم...گفتم چیه؟چی میگی؟...من که نمیدونستم گم می شم...گفت مطمئن باشم مشکل دیگه ای نیست؟...گفتم فکر میکنم مریض شدی..پارانویا گرفتی...مثلا چی می خواست باشه؟...گفت نمیدونم...

گفتم شاید س حرفی زده..رقی چیزی گفته..گذاشتی رفتی...

گفتم کاری نداری؟...می خوام برم...گفت دوست دارم...منم گفتم ممنونم...

فوری پریدم بیرون و تو خونه..پشتم بهش بود تا نبینه دارم می خندم...رقی هم به ظاهر خودش رو مشغول نشون میداد که اهمیتی نمیدم..به درک با هم حرف زدین..ولی حواسشم بود ...تا علت خنده منو بفهمه...

دوباره ببر گردیم به بازگشت کاروان زیارتی هووها...از بندر...

نه تو یاداشت هام چیزی نوشتم نه انقدر زود تعریف کردم که چیزی از اون روزا یادم بمونه...

موقع برگشت ما من جلو نشستم...علتشم وسایل زیادی بود که داشتیم..و من جلو زیر پام رو کلی وسایل جمع کرده بودم و پاهام رو جمع کردیده و نشستیده بودم...رقی به علت اینکه فشارش می رفت هوا پشت سر ما نشستنی..رفت تو ماشین عزیزی اینا..پسر عزیزی جلو و دخترش و زنش و رقی هم پشت ال نود اونا نشسته بودن...

من جلو..ملیکا پشت سرم علی وسط..س هم پشت سر رامین...به همین دلیل سی دی هایی رو که رامین پر از آهنگشون کرده بود رو یکی پس از دیگری امتحان می کردم...

کلی می خندیدیم...ادا در آوردیم...من که کلا دستام رو هوا بود...رامین هم میکوبید رو فرمان یا با دست راست لرزونش که پنج تا انگشتش باز بود هی از بالا به پایین مثلا بندری می رقصید...

س اوایلش ما رو نگاه کرد..کلا قاتی ما نشد..ولی هی منو نگاه می کرد ..چشماش برق می زد..معلوم بود بهش خوش میگذره...و هر ادای منو با دقت تماشا می کرد...

یکی دو بار آقای عزیزی اینا از ما سبقت گرفتن ...و ما از اونا..و من دو بار متوجه چهره رقیه و خانم عزیزی شدم..معلوم بود دلش پره..زن عزیزی هم هی می خواست کاری کنه تا رقی از من بهش حرفی بزنه..میونشون خیلی بد نبود..ظاهرا البته

رسیدیم یزد...شب ساعت هشت..و هیچ کاری نکردیم...املت خوردیم با میگو پولویی که خانم ذاکری برامون گذاشته بود...و ما تو یخچال ماشیت نگهش داشته بودیم...(کم بود البته)

صبح همون روز من به رامین گفتم رقی بیاد ماشین خودمون..و رامین گفت اتفاقا منم قرار بود همین کار رو بکنم...خلاصه رقی اومد..و چون تپله و جا نمی شد جلو بشینه و چون رامین نمی خواست به خاطر رقی وسایل رو بذاره رو باربند همونطوری نشستیم...س رفت تو ماشین عزیزی اینا....

من جلو بودم..کلی آهنگ گذاشتم و رقی یه بار گفت سرم درد میکنه..رامین گفت بچه ها دلشون آهنگ می خواد ..حوصله اشون سر میره...دیگه نوبت اوناس...

رقی هیچی نگفت من صداشو کم کردم ولی خاموش نکردم...از شور و حالمون کم شده بود..ولی باز بهتر از هیچی بود...

یه بارزن عزیزی که می خواست در مورد نشستن ما متلک جدیدی در بکنه..من شیشه سمت خودم رو کشیدم بالا و  سرم رو برگردوندم...ضایع شد...

حالت تهوع رو همچنان داشتم..کمر درد و شکم درد را نیز..و البته مشکلی که برام ایجاد شده بود همچنان با من بود...

رسیدیم تهران از عزیزی اینا خداحافظی کردیم و رفتن..راحت شدیم...بازم چپیدیم تو یه ماشین...و رفتیم خونه خودمون...

اونجا بودیم و من یه آپ کوچولو کردم براتون..بعدشم برگشتیم....خونه اصلی خودمون..نخود نخود هر که رود خانه خود...

س هم با ماشین زردا اومده بود ..یه روز زود تر...و باز هم با ما نموند...

/ 31 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شهرزاد

شراره جون سلام... من وبلاگ های زن دوم زیادی خوندم... اما هیجکدوم مثل وبلاگ تو اینقدر مزاحم نداره... به نظرم ...کامنت هایی که خوشت نمی آد رو تایید نکن... 1 یا 2 بار بیان ببینن نظرشون در معرض تماشا نیست و اصلا" اهمیتی داده نمی شه دیگه نمیان... من تست کردم...جواب میده بددددددددددددددد

الي

شهرزاد جون مفتشي؟عزيزم انقدر كه تو حرص مي خوري شراره نمي خوره،چروك مي شيا[قهقهه] يكي مثل تو دوست داره قربون صدقه بره،يكي هم مثل من دلش مي خواد حرف دلشو بزنه،ناراحتم باشه تاييد نمي كنه،من بيشتر كامنتام تاييد نشده،هيچوقت هم اعتراض نكردم،وبلاگشه،حقشه ولي يكي مثل تو بياد ما رو بازخواست كنه زور داره،سرت تو كار خودت باشه دختر گلم،آفرين[ماچ]

الي

من حرص نمي خورم شراره جون،اصلا[پلک] در حال حاضر هم يكي از جذاب ترين(نه محبوب ترين) وبلاگا برام اينجاست كه هي سر مي زنم ولي خوب نظرم همونه كه گفتم،دلايل زيادي هم دارم،يه بار يكي از خواننده هات گفت به ما چه كه راسته يا داستان،تو بنويس و ما مي خونيم،راست گفت تو بنويس،خوووووفه

درسا

راستی رامین واسه رقی هیچی به نامش نزده؟

ستاره**

reliability and validity """" ضریب کروبناخ"""""""" متنم باید استاندارد باشه و باید فردا برم دانشگاه.... """ استاندار سازی پرسشنامه""""""""" فقط تا پایان اردیبهشت وقت دارم تا چند جلسه 45 دقیقه ای مشخص کنم تدریس کنم و نتیجه رو ارزیابی کنم.. """" اموزش --- احتمالا زبان انگلیسی-------""""""" تاریخچه ادبیات پایان نامه ام هم مونده. """"""" فصل 2 پایان نامه"""""""""" ..و البته گروه بندی و همگون سازی کلاس ها... """""" فصل 3. که البته یه کم عقبی اینجا""""""""""""" ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شهرزاد

الی جون شاید ناراحتم بشی البته برای من اصلا" مهم نیست.. به هر حال... کسی با این که نظرتو بدی مخالف نیست... منتها نظر دادن قانون داره... رعایت ادب به خواننده ها و خود نویسنده جز قوانین هست.. ادب رو رعایت کنی با هم پدر کشتگی که نداریم... ادب... ا د ب

فاطمه

عجب ادمایی پیدا میشن[متفکر]خدا نصیب گرگ بیابون نکنه

الهه

خییییییییییییلییییییییییییییی بییییییی ادبی دیگه دوست ندارم مدیونی فک کنی ما پراید داریم بهم بر خوردا میزارم پای تشخیص نا ب جات قدر پرادو ایرانی و نمیدونی تازه مدیونی فک کنی امروز ی دانگاه رفتم و امدم ب خاطر همین ترمز نرم و لطیف پرادو مون دهن پام سرویس شداااا

نسیب

سلام خانوم دیدی نظر گذاشتم ولی هنوز تایید نکردی؟حالا هی بگو چرانظرنمیذارین

نرگس

عزیزم یه وبی دیدیم به اسم شراره پاره پاره اونم مال شماست؟