رقی پستچی

بعد از خرید ماشین و دوبی ..رقی کلا خیلی از دست رامین عصبانی بود...و رامین می گفت که بهانه گیری های رقی بیشتر شده...

یکی از خواهرای رامین که خدا لعنتش کنه به رامین یاد داده بوده که هر وقت رقی بهانه گرفت دیدی غز میزنه برو خونه شراره..شراره غر زد برو خونه رقی تا حساب کار دستشون بیاد...رامین بنا به دلایلی که من نمیدونم این حربه رو بیشتر در مورد رقی بکار برده تا من...

رقی بی نوا...هر وقت حرفی داشت بزنه رامین خفه اش می کرد..داد می زد میامد خونه من..البته فکر نکنید آقا اخلاقش گله ...نه ..خیلی بافته تو مخمصه این بلا رو سر منم میاره..ولی من راهش رو بلدم کی و چطوری غر بزنم تا نتونه فرار کنه...بعد هم میامد غر غرای رقی رو تعریف می کرد..از شما چه پنهون گاهی به رقی حق میدادم..البته تو دلم..ولی به زبون نمی آوردم...

بگذریم..

دقیقا نمی خوام بگم کی و چه زمانی بود...پس از برگشت از دوبی بود یا یه سال بعدش ...این محدوده رو در نظر بگیرید...

رامین یه بار منو سورپراز کرد..برام بلیط سفر به چین خریده بود..خدایا باورم نمیشد...

هدیه سالگرد یه اتفاق ..برام بلیط سفر به جایی رو گرفته بود که همیشه آرزو داشتم ببینم...

با خوشحالی رفتیم و برگشتیم..ماشین رو هم گذاشتیم موند فرودگاه...دو هفته تمام تو چین بودیم..رفتیم پکن و شانگ های...عقرب و هشت پا و یه جور میگوی خاص و خیلی چیزای عجیب خوردیم...

بله من عقرب هم خوردم...سبز.. ...باورم نمیشه ولی خوردم..جو گرفت و خوردم...

بعد از برگشت ما رامین انتظار داشت رقی هی غر بزنه و فلان...ولی می گفت خیلی آرومه و اصلا اهمیت نمی ده...اصلا به روش نمیاره...

طفلک رامینم...تنها چیزی که ته دلش اذیتش میداد این بود که رقی بعد از بازگشتش می خواد چکار کنه...

منم دلم برا ملیکا تنگ شده بود...البته

حدود دو سه  ماه بعد بود...رفته بودم بیرون..موقع برگشتن دیدم یه آقایی از توی آپارتمان ما اومد بیرون...من رو که دید انگار که یه آشنا رو دیده باشه خندید ..و رفت...

رفتم بالا..دیدم یکی از همسایه ها فوری اومد دم در خونه..یه همسایه که باهاش میونم خوب بود...به خاطر هم سنی ملیکا با دخترش خیلی خونه همدیگه می رفتیم...

گفت شراره جون این آقا رو که رفت بیرون میشناختی ؟گفتم نه چطور؟گفت بیا خونه ما بهت تعریف کنم...ازش خواستم یکم مهلت بده برم لباس هامون رو عوض کنم بیام...

وقتی در خونه رو باز کردم دیدم یه کاغذ لای در گذاشتن..معمولا اگر جلسه ای چیزی می شد روی جا کفشی میذاشتن نه اینکه به زور لای در بذارن...

رفیتم تو و من لباس هام رو در آوردم ..ملیکا هم یه ساعت بعد در می آورد..الانم دوست داره با لباس بیرونش تو خونه بچرخه..خلاصه جیجی هاش رو در نیاورد..

نامه رو که باز کردم دیدم یه عکس هست...یه خانم با یه دامن کوتاه فکر کنم ده سانت اینا روی زانو بود..پوشیده و نشسته روی یه صندلی تو یه باغ...

بعد یکی دو تا عکس دیگه هم بود..توی خونه با لباس یقه باز و ...

سر همه عکس ها هم سر منو چسبونده بودن...البته عکس ها رو اول درست کرده بودن بعد پرینت شده بود...

یه لحظه فکر کردم روی سرم آب داغ ریختن...واقعا این حس رو داشتم...سرم درد گرفته بود..ملیکا هم می گفت بده منم ببینم..بده من ...بده من...

.انتظار اینکه چی تو متن نامه نوشته شده باشه رو داشتم...

نمی دونستم چکار کنم...تلفن خونه هم مدام زنگ می زد..رفتم دیدم همسایه هستش..میگفت نمی خوای بیایی خونه ما..

رفتم خونشون ..اعصابم خرد...ملیکا هم هی رو مخم..که چی شده...ملیکا رو گذاشتم پیش دختر اون.با هم بازی میکردن...خودم نشستم پیش خانم همسایه..

تعریف می کرد که این آقا نامه رو داده و گفته یکی ازش خواسته این کار رو بکنه..از محتویاتش خبر نداره...فلان بعد اینا نامه رو باز میکنن و میبینن عکسای منه...

بی انصاف ها نه اون پسره رو گرفته بودن نه هیچی..بالاخره تا از بالا بیاد پایین و نامه ها رو یکی یکی به همه بده طول می کشه یواشکی که ننداخته بود تو صندوق بره...

حالم خیلی بد بود...نمی دونستم به رامین بگم یا نه..مخصوصا که همسایه ما منو میت رسوند که اگر به شوهرم بگم ممکنه منو طلاق بده یا از دست من عصبانی بشه که این عکس هام افتاده دست مردم...

هی من می گفتم اینا عکس من نیست این هی حرف خودش رو میزد..می گفت اصلا همین سرت..عکس اون تکه از بدنت که دستشون بوده...سبز

فکر کن یه عکس سه در چهارت بافته دست کسی..با اون قیافه جدی هی تو باغ و فلان عکس درست کنن..اصلا تابلو هست که مونتاژه...البته عکس سه در چهار من نبود...عکس معمولی من که با موبایل رامین گرفته بودیم ..از اون ها بود...

بهم می گفت که رامین رو قانع کن از  اینجا برین دیگه همسایه ها تو رو شناختن...گفتم یعنی چی شناختن؟

هی حرف مفت می زد... حرفاش با کنایه و مسخره بود...

اولش ترسوندم.....بعد که شوهرش اومد ..من پا شدم برم خونه خودمون...قضیه رو به همسرش گفت..و رفتارش بعد از اومدن شوهرش فرق کرد...

همسرش می گفت معلومه مونتاژه.خیلی قشنگ معلومه اصلا...و این می گفت قضیه فلانی رو به شراره گفتم..همسرش میگفت قضیه فلانی؟؟؟اون کیه دیگه؟..

خداحافظی کردم و اومدم بیرون..

احساس می کردم یه کاسه ای زیر نیم کاسه اس...این خانم حتما نامه رسون رو میشناخته...زنگ زدم رامین و بهش گفتم بیا خونه..ولی اصلا به روت نیار پشت خط منم و اگر از همسایه ها کسی گفت که خانمت دعوت کرد بیایی خونه یا نه..یا اگر حرفی شد تو این زمینه سوتی نده...بیا بالا...

رامین نگران شده بود..فوری اومد که چی شده..کارگاه بازیت گرفته..

اومد بالا و من عکس ها و نامه رو نشونش دادم...خیلی عصبانی شده بود..

راستش نمی تونستیم با اطمینان بگیم کار رقی بوده...اوایل اصلا حدسم نمی زدیم کار خودش باشه...

بهش قضیه زن همسایه رو گفتم..و اینکه چند مدته بهش شک کردم...علت شکمم این بود که یه بار از یه موردی سوال کرده بود که من اصلا در موردش به هیچ کس چیزی نمی گفتم...اول فکر کرده بودم کار ملیکاس....بچه اس دیگه..

بعد یه بارم دیده بودم اسم دختر خاله رقی رو به زبون آورد...یه اسم !!!!حتی اگر ملیکا هم گفته باشه که محال بود، چقدر می تونست یاد آدم بمونه؟

رامین گفت اون پسره چه شکلی بود...منم هی توضیح می دادم..ولی رامین عصبانی تر می شد..یه سوالای خاصی می کرد..می گفت خال داشت منم هر چی می پرسید فکر میکردم دیدم بعد دیدم سوالای رامین یه قیافه دیگه رو تو ذهنم ترسیم میکنه...گفتم بس کن..هی سوال می پرسی گیج می شم.

نشستم براش کلی توضیح دادم..رامین خیلی دمغ بود..سرش رو انداخته بود پایین هی نامه رو می خوند..می گفت اگر بدونم کار کیه پدرش رو در میارم...

خلاصه رامین خان در پی ترکاندن طرف بود..ولی از بس حرص خورده بود خودش داشت کان لم یکن میشد...

براش یه جور شربت درست کردم..با عرق کاسنی و نعناع و نبات...

می گفت برو ..ولم کن بذار فکر کنم ببینم چه خاکی باید تو سرم بریزم...

محتویات نامه هم خیلی بد بود که این فلانه فلانه ...همسر یک نفر دیگه به اسم خانمسبز..خانم !!!

همسر خانم فلانی رو اغفال کرده..خودش رو طی فلان برنامه ....انداخته رو شوهر اینا...

و الا آقای مرادزاده مرد خیلی خوبی بید...و اهل این کار ها نبید...مرادزاده کجا و زن دوم کجا...

رامین از یکی دو تا از همسایه ها هم در این مورد و تیپ پسره سوال کرد...

رامین با صدای بلند فحش داد..یکی دو تا از فحش هایی که فلان شده هر کسی اینو نوشته بیاد بیرون...موقع پرس و جو ..از قضا مرد مو خاکستری گفت که دوربین مخفی دارن و در آپارتمان ما هم توش می افته...تازه هم حافظه اش رو چی چی کردن و حتما اگر کسی از بیرون آمده تو فیلم می افته...

توی فیلم قیافه پسره نبود...پاهاش بود...ولی یه پراید سرمه ای رنگ افتاده بود...و پلاکش...

این همسایه مشکوک ما هم هی می خواستن رامین رو منصرف کنن...من به رامین گفته بودم اینا مشکوک بیدن...رامین هم که مارمولکی تو خونش بید..بهشون گفته بود مهم نیست ..دشمنیه دیگه....به مرد مو خاکستری گفته بود به کسی از این فیلم و اینا چیزی نگه..چون سرو صدا و این حرف و حدیث ها در نهایت برا زنش بد می شه...

رامین به یکی از دوستای خودش گفته بود که صاحب اون پراید رو پیدا کنه..گفته بود دو سه روز طول می کشه...

.ولی قبل از اون دوستش مرد مو خاکستری هم اسم و فامیل و هم ادرس آژانسی که اون پراید اونجا کار می کرد رو برای رامین آورده بود..چطوری؟سبز

من نمیدونم...خوب فضول بود دیگه..شایدم یه آشنایی دوستی داشته دیگه...خلاصه از اون آژانس و اطلاعات دیگه رامین رد پسره رو گرفت...در ضمن ازش شکایت هم کرد و خودش نرفت دم خونه اونا...

با پلیس رفته بودن...پسره در حال فرار بوده بهش ایست میدن هوراو می ایسته...

رامین می گفت می خواستم بزنمش ولی چون پلیس شاهد ماجرا بید کاریش نداشتم..و خرده حساب رو گذاشته بودن برا بعد...

خلاصه این پسره توضیح داده بود ..و ما فهمیدیم با یکی از فامیل های خاله رقی در ارتباط بید....رامین حدود یه هفته علاف قضیه بود...بعد هم فهمیده بودیم که رقی خودش به پیشنهاد خاله جانش تصمیم به این کار احمقانه گرفته بیدند...

رامین به ظاهر رضایت داد و اون پسره از ما معذرت خواهی کرد که غلط کردم...ولی...عاما..توی دل رامین آشوبی بود...

خودش بعدا برام تعریف میکرد که میره و قضیه رو به رقی می گه..حتی احتمال اینکه اون پسره رو بگیرن زیاده و...رقی هم اصلا محلش نمیذاشته..تا اینکه رامین مشخصات یه فرد میانسال ریش دار رو به غلط به رقی میده و میگه چنین کسیه..رقی خیالش راحت میشه و رامین خان می فهمه احتمالا رقی بانوو هم دست داشته...

تو خونه دنبال عکس هایی از کله ی من می گرده و میبینه یکی دو تا از عکس های من که تو لبتابش بوده حذف شده..رفته کجا؟تو سطل آشغال..خاک بر سر رقی که نتونسته بود اون ها رو کامل پاک کنه...می بینه اونا عین همون عکس هایی هست که سرشون رو بریده و چسبونده بیدن به اون عکس های افتضاح..

بعد از دستگیری و این حرف ها..کم کم قضیه روشن شده بود....رامین می ره خونه و بچه ها رو می فرسته بیرون..اونا هم از خدا بی خبر میرن...رامین می گفت دو سه تا سیلی به رقیه زدم و گفتم همه چیو میدونم می خوام خودت بگی چطور دلت اومد...رقی هی خودش رو زده بوده به کوچه علی چپ..رامین هم چمدونش رو میاره می ندازه روش..می گه برو گم شو خونه ننه ات...

رقی هی التماس میکرده که به خدا خبر نداشتم....بعد هم می گه تقصیر خاله فلانمه ..بهم گفتن کسی نمی فهمه...

رامین که اینطوری از رقی اعتراف گرفته بود همچین نوش جان آمیز رقی رو زده بود..عکسشم گرفته بود گفته بود می برم چاپ کنم بفرستم برا مامان جون و خاله جونت...

وقتی پسر ها میان می بینن مادرشون اونطوری افتاده ..س عصبانی میشه..پا شده بود اومده بود دم در خونه ما...رامینم تو خونه..من چه میدونستم..در رو باز کردم...نه عکس دیده بودم تو موبایل رامین نه هیچی...س اومد بالا و چه فحش هایی که به من نمی داد..رامین اومد دم در که چیه؟بیا تو بیا تو...می ترسی ها؟بیا تو کاریت ندارم..با خنده و این حرفا..س دم در بود..دستاشم یه جوری گرفته بود که یعنی من مردم...عصبانی

رامین طی یک حرکت یهویی و سریع دست س رو کشید اورد تو خونه..منم در رو بستم..س دستش رو محکم اینطوری کرد....دستش که ازاد شد رامین گفت چی شده؟گفت تو مادر منو زدی؟ازش عکس گرفتی؟

رامین گفت حقش بود..س حمله کرد به رامین..

خدا یا...خونه می لرزید...رامین زورش بیشتر بود..ولی وقتی س یه ضربه می زد ..رامین تا ته دلش می سوخت...پسرش.وایستاده بود تو روی خودش....هر دو سرخ سرخ بودن..یکی دو بار رفتم جداشون کنم ولی نمی شد که...وسط دعوا منو همچین هل دادن این ور اون ور خودم ترسیدم...رامین س رو خیلی بد می زد...بچه هاش رو کتک می زنه ولی اون دفعه خیلی بد بود...

رفتم خودم رو انداختم رو س گفتم رامین تو رو خدا بس کن..بچه اس....مادرشه...رامین!..رامین..!جون من..جون ملیکا...

یهو س یه لگد زد به من...لگدش خورد به یکی از پاهام..افتادم روش...بعد با دستش محکم هلم داد...گفت برو گم شو..ننه...تعجبج...یوله....آخک...سبزک.....سبز

رامین مرحله دوم حمله اش رو انجام داد...از سر و روی س خون می آمد...بینیش وحشتناک بود.شیلنگ خون باز بود...دهنش دنودناش...یقه لباسش پاره...جیب پیراهن رامین پاره..تف بود می نداختن رو هم...س خونای دهنش رو رو رامین تف می کرد...سگاهی سرش رو بر میگردوند به من فحش میداد..فحشای سبز بنفش ..صورتی..

در این بین یه چیز دیگه هم منو آزار می داد..بوی جوراب سخجالت

قهقهه

من دست بردار نبودم...بازم رفتم خودم رو انداختم رو س...گفتم رامین بس کن...اگر بازم بزنی من میذارم می رم...گریه می کردم...ملیکا هم ترسیده بود...

س دیگه نفس نفس می زد...گریه می کرد...حرفایی زد که نمی خوام بگم..جگرم آتیش گرفت...رامین خیلی ناراحت شد..هی میگفت همش به خاطر این زنه؟این...سبز

رامین بازم اومد بزنه....این دفعه رفتم جلوی رامین..چون س رو نمیداد کنارش وایسم و نذارم کتک بخوره...دست رامین رو گرفتم گفتم فقط بهش بگو برو گم شو...بذار بره..بسه..پسرته ..بچه اس..غرورش رو نشکن..بس کن...به خاطر ملیکا...آخه غریبه که نیست که..این عکس درست نکرده که...س می گفت کدوم عکس؟...

پسر بدبخت خبرم نداشت به خاطر مادرش اومده بود اعتراض کنه...حقم داره مادرش بود...فکر میکنم دلیل اصلی نفرت س از من همون موردی بود که وقتی عقلش می رسد دیده بود...

رامین حدود یه ماه تمام با رقی قهر بود..اونم رفته بود خونه مادرش اینا..رامین هر روز می آمد خونه ما ... انقدر کارم زیاد شده بود..نهار شام...خونه..رخت چرک های رامین...مثل بچه همه جا رو میریخت...اعصابم نداشت...بچه هاشم سرگردان تو اون خونه ..یا خونه مادر رقی...

همسایه های عزیز هم سوژه خبری پیدا کرده بودن..هی رامین رو سین جیم منو سین جیم می کردن...بعد از اون خونه هم اومدیم این خونه ای که الان هستیم....

قضیه ..تقریبا سه سال پیش...اتفاق فوکولیده...

بقیه رو بعدا می گم...

 

 

/ 48 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یاسمن

یعنی الان میشه تو مدرسه موند؟؟؟؟ [نیشخند]

fereshte

salam sharare jan,..aghlab mikhunamet,..ama ta hala comment ha ro baz ham nakarde budam,...harfi baraye goftan nadashtamo dust dashtam bedune tavajoh b ghezavathaye baghie bekhunamet,.. omidvaram salamatio shadi dar zendegie hame jarii bashe harfato dark mikonam ... chizi k bishtar az hame arezu daram salamatio shadi melika va s va ali koochooloost,..

نوشین

وای چه بد بوده اوضاع

فاطمه

شراره جانم عزیز دلم خیلی ببخشید ولی گور بابای رقی و س و رامین بیشتر مواظب ملیکا باش تو این جریانات لطمه نبینه فقط یه سوال الان تو زن دومی؟

صفا

فامیلی شوهرت تو این پست هست

نسیب

سلام شراره جون میگم این کامنتای من ک الان دارم میخونم و خیلی وقته نوشتی،تاثیری داره؟ نمیدونم کی میرسم ب بالاهاش! موفق باشی و شاد

نسیب

الان رفتم پستای پایینو گشتمو کامنتمو پیداکردمو جوابتو خوندم ممنونم جواب دادی همون ک خودت میخونی مهمه چون من کامنتای بقیرو نمیخونم ک بخوام اوناهم نظرمنو بخونن دلم میخواس بدونم اون حس بویایی چی شد؟ رامین با ی خانوم دیگه آشنا شده؟ نمیدونم چرا بااینکه ظاهراهمه طرفدار زن اولن و ازدومی بدشون میاد ولی من خیلی دوست دارم و حس خوب بهت دارم

ناشناس

قلم روانی دارید سعادتمند باشید

تنهايي

سلام عزيزم از اول شروع كردن مطالبت و ب خوندن تا ب اينجا رسيدم.فقط ميتونم بگم خدا بهت صبر بده گلم..موفق باشي..