/ 2 نظر / 4 بازدید
سمیرا

خدای من!!!! اومدم یه سر به وبلاگ خودم بزنم از وبلاگ‌های بروز، وارد وبلاگ زن دومی های وبلاگ نویس شدم و اینقد این وبلاگ و اون وبلاگ شدم که خودم گیج شدم تا فهمیدم قضیه ای که اونجا گفته شده چیه!!! متأهلم توی یه شهر غریب با پسرعموی ناتنیم زندگی میکنم. اونقد که به اون اعتماد دارم به خودم ندارم. مشکلات زیادی داشتیم اما اون منو خیلی دوست داره و الان هم میگه حاضرم همه کاری بکنم که جبران گذشته باشه(مشکلات ما ربطی به وجود کسی دیگه نبود)! الان هم موندم توی عمل انجام شده و یک حس بی حسی نسبت بهش اما به آبرو و اعتقاداتی که دارم پایبندم واسه همینم خیلی چیزا رو تحمل کردم. بگذریم منظوری از این حرفا نداشتم و ندارم فقط می خوام بگم: چـــه زن اول و چــــه زن دوم هستید به هر حال انســـانیم و حق نداریـــم در مورد کسی راحت قضاوت کنیم!!! هیچ کسی دوست نداره براش یه رقیب پیدا بشه یا باشه!!! زن اول ضجر میکشه و آسیب میبینه اما زن دوم هم حتی اگه به زبون نیاره قطعا توی دلش از زن دوم بودن ناراحته!! چرا خودتون را با قضاوت ها و بحث های الکی ناراحت و عصبی می کنید؟! به زندگی و خونواده تون بچسبید!!! باور کنید زنــــدگی اونقدرها هم طولانی نیست!!

سمیرا

خدای من!!!! اومدم یه سر به وبلاگ خودم بزنم از وبلاگ‌های بروز، وارد وبلاگ زن دومی های وبلاگ نویس شدم و اینقد این وبلاگ و اون وبلاگ شدم که خودم گیج شدم تا فهمیدم قضیه ای که اونجا گفته شده چیه!!! متأهلم توی یه شهر غریب با پسرعموی ناتنیم زندگی میکنم. اونقد که به اون اعتماد دارم به خودم ندارم. مشکلات زیادی داشتیم اما اون منو خیلی دوست داره و الان هم میگه حاضرم همه کاری بکنم که جبران گذشته باشه(مشکلات ما ربطی به وجود کسی دیگه نبود)! الان هم موندم توی عمل انجام شده و یک حس بی حسی نسبت بهش اما به آبرو و اعتقاداتی که دارم پایبندم واسه همینم خیلی چیزا رو تحمل کردم. بگذریم منظوری از این حرفا نداشتم و ندارم فقط می خوام بگم: چـــه زن اول و چــــه زن دوم هستید به هر حال انســـانیم و حق نداریـــم در مورد کسی راحت قضاوت کنیم!!! هیچ کسی دوست نداره براش یه رقیب پیدا بشه یا باشه!!! زن اول ضجر میکشه و آسیب میبینه اما زن دوم هم حتی اگه به زبون نیاره قطعا توی دلش از زن دوم بودن ناراحته!! چرا خودتون را با قضاوت ها و بحث های الکی ناراحت و عصبی می کنید؟! به زندگی و خونواده تون بچسبید!!! باور کنید زنــــدگی اونقدرها هم طولانی نیست!!