باز آمدم باز آمدم.....باز آمدم

بازم سلام خدمت عزیزان گلم.

اول از همه خبر بدم که شیجین جن عزیز از کار برکنار شد ..حالا بشنوید چطوری اتفاق افتاده بید...

یکی از این روز ها رامین خان زنگ زد که میام..این اوار انقدر کم خونه آمده که اصلا من و دخترم فکر میکنیم رامینی در کار نیست...

با پول خودم زندگی گذراندم و سعی کردم فکر کنم اصلا همسر ندارم...از شما چه ÷نهون غصه نمیخوردم ولی گاهی شب ها پکر شده و چند قطره اشک برای رامین اتلاف مینمودم...

طبق معمول زنگ زد که میام..منم براش خورشت مسبا..مثما...املاشو بلد نیستم گذاشتم...خیلی خوشمزه شده بود...ولی شب شد رامین نیامد...حرصم گرفته بود..

مگه رامین وقتی میخواد منو ببینه خونه مرتب میکنه..من انگار مهمون داشتم همه خونه مرتب برق انداخته خوشبو...منتظر آقا نشسته بودم....نشستم با ملیکا شام خوردم...ساعت ده بود..بنده خدا دخترم بابا بابا کرد و خوابید....

عصبانی بودم از دست رامین...نمیخواد بیاد نیاد..منت نمیکشم ولی دروغ..ادا بازی..وعده الکی که بعدا بگه والا میخواستم بیاد...فکر ÷یش توئه ولی نشد اینا...

اعصابم خط خطی بود...بابت تف رقیه هم دلم ÷ر..خودتون خبر دارید...از نوشته هام معلومه..یکی نوشته بود خودتم نفهمیدی...آره ÷ست قبلیم سهله..خودم نمیغهمیدم چه زندگی ای دارم میکنم..خلاصه ....

رامین جان ساعت یازده شب رسید خونه...دید نه شام مونده نه هیچی....یعنی ته قابلمه یکی دو قاشق مونده...

منم از حرص همه رو خورده بودم شکمم باد کرده بود..این طرفش...آره اونجا..طرف معده مبارک...

رامین مثل گنجشک می÷رید این طرف اون طرف تو قابلمه ها رو نگاه میکرد که من چه غذایی براش نگه داشتم..دلم سوخت..

معلوم بود گشنه اشه...زنگش زرد زرد بود..استرس داشت..انگار درگیر شده بود....گفتم خبری شده گفت نه....شام ن÷ختی؟..گفتم من خوردم..فکر کردم نمیخوایی بیایی...

رامین میخواست توجیه کنه که اگر نیاد تلفن میزنه..یاداوری کردم از روز هایی که نزده و...جرقه های دعوا شعله ور میشد...

نمیدونم چی چی گفت از رقیه که زن آرومیه...یعنی میخواست من آروم باشم...غیر مستقیم میگفت..منم پیام را دریافت نموده و حسابی پیام های مختلف در کردم از خودم....

رامین عصبانی شده بید..من هم که عصبانی بودم از قبل...سر قضیه شیجین و اینا...دلم پر بود اساسی...

خلاصه رامین با ماست و ته مونده برنج و خورشت یه چیزایی خورد و خودش رو سیر کرد..خیلی پکر بود...

گفت نمیخوابی...منم یه حرف بی ادب زدم...که سر شب میاد میره...فحش دادم به خودم در واقع..رامین سرخ و سفید شد..گوشهاش زرشکی...

رفت بخوابه...دیدم رفت ملیکا رو بوس کرد..بعد رفت تو اتاق دیگه....منم مثلا فیل میدیدم...اگر یک جنله از فیلم فهمیدم اسمم رو بذارید سراره...

شنیدم صدای فش..فش میاد..دقت کردم دیدم آقا داره گریه میکنه..باورم نمیشد...نیم ساعت بود گریه میکرد....

آیا به خاطر نان و ماست و برنج بود؟...آقا بی شام مونده بود؟..

آیا به خاطر...بود؟ اقا بی ...مانده بود؟...

آیا به خاطر حرف های من بود؟..حرف های بد ...

رفتم گفتم چی شده سرما خوردی...لحاف رو کشید رو سرش و گفت شب بخیر...

خلاصه طی مراسمی..لحاف رو باز کردوندم....چون زورم نمیرسید باز کنم..مجبور شدم بگم شنیدم صدای فش فش میاد...تو بودی...؟کی بود؟...ا زدیوار بود؟...

دیدم چشماش پف کرده..اصلا شبیه خودش نیست...

با هم حرف زدیم....

گریه کنان میگفت من تمام تلاشم برای شما هاست..چقدر خر بودم...تو رو انقدر دوست داشتم که حاضر شدم دو زنه بشم..این همه مشکل رو به جون خریدم...

از بابا کتک خوردم خانودم باهام قهر کردن...برات ماشین خریدم منت نمیزنم ولی کلی با رقیه حرفمون شد..همه میگفتن طلاقت بدم...تا راه نزدیکه برگردم..ولی من ازت بچه خواستم...

 ..انقدر گریه میکرد...اول فکر کردم اشک تمساح میریزه..بعد یادم افتاد محاله این کارو بکنه...خیلی مغرورتر این حرفاست...

میگفت الانم میتونم پاشم برم...رقیه بهم نه نمیگه مسخره ام میکنه..ولی خوشحال میشه پیش تو نموندم..ولی میخوام بمونم...اینجا پیش خانوادم

منم ادمم دیگه دلم سوخت ولی حرفا یخودم رو زدم..گفتم بس کنه و گریه نکنه...گاهی چشماش پر میشد ولی گفتم ناراحت مشیم اشکش بند آمد..

خیلی حرفا زد..منم حرفامو گفتم...بابت این اواخر کلی معذرت میخواست...منم عمدا درست وقتی فکر میکرد خوبم حرف شیجین رو پیش کشیدم...قسم میخورد من اشتباه میکنم...ولی قول داد به اون یکی شریکش بگه شیرین رو دست به سر بکنه....

خلاصه گفتم باهات سر سنگینم تا بدونم شیرین رفته و الا من طلاق میگیرم..مثل رقیه نیستم...قضیه مخفی کارتو تو دادگاه نمیگم ولی ازت جدا میشم...

رامین خان قول داد..و انتظار خوشحال یو محبت داشت ولی من رو ندادم...آمدم تو هال خوابیدم..

حدود دو سه ساعت حرف زدیم و ساعت سه بود خواستم بخوابم ولی خوابم نمبرد..میشنیدم رامینم هی وول میخوره این ور اون ور میشه ولی نمیتونه بخوابه....

فرداش مهربون بود ولی چشماش انقدر باد داشت..معلوم بود گریه کرده..حتی بعد از اینکه آروم شده...چون پفش بیشتر شده بود..دلم سوخت....

حدود یک هفته بعد بهم خبر داد که شیرین رو فرستادن بره..باورم نمیشد ولی صدای دعوای شیجین با شریکش رو میشنیدم که میگفت نمیتونید مگر چی شده....

و البته چون همسر عزیزم رو میشناسم دلم رضایت نداد و به کمک داداش جونم و تحمل غر غر ها یک سری تحقیقات نمودم و امیدوارم که اشتباه نکرده باشم...

شیجین جون چندین بار به رامین زنگ زده و جالبه قبلا شماره اش می افتاد رامین پیش من جواب نمیداد ولی اون یکی دو مورد رو جواب داده و میدونم شیجین هر کسی باشه این تحقیر رو قبول نمیکنه که اونطوری باهاش حرف بزنن...بهش میگفت خانواده دارم و مزاحمم نشو...هاها

بعد...جونم براتون بگه...

یک بار رامین زنگ زد که خواستی بریم مسافرت ...سه تایی...انقدر مهربون شده بود....آمد خونه ...اول با دخترم رفتیم پارک دید بهش رو میدم گفت آماده شو فردا بریم سفر...

رفتیم اردبیل...هیچی نداشت....همه جا خشک...از اونجا یه سر به آستارا زدیم...

البته رامین اینا تو یکی از شهرای اطراف اردبیل یه کاری برداشتن..بیشتر همکارش میره سر میزنه و لی رامین این دفعه با من رفت...

خیلی خوش نگذشت...نه خرید کردم نه جایی رو گشتیم...تقریبا همه اش تو ماشین بودیم...ولی دخترم خیلی خوشحال بود از اینکه با پدرش هست...

و تویی که از من بدت میاد ولی همچنان میخونی...بعد گاهی هیجان زده میشی و اراجیفی را ردیف میکنی...الان چرا اینجایی؟از لحن نوشتارم خوشت نمیاد؟..چرا میایی؟

یک روانشناسی میگفت کسانی که ادای دیگران رو در میارن...می خوان مثل اون ها باشن...

کسی که میاد وب میزنه منو نقد میکنه ..در اعماق وجودش اونجای ضمیر نا خود آگاهش داره غبطه میخوره...به هوش من..به خواننده های من....و دوست های من ..چقدر مودب و با متانت مینویسند..ولی دوستای تووهمون هایی که احتمالا میان و فحشم میدن...در واقع وبلاگ تو شده یه آشغال دونی...جایی که نظرات بد توش تایید میشه...و البته خیلی ها نثار خودت میشه...چون من حتی یک بار حتی یک بار نیامدم..وب تو..اما تو..همیشه اینجایی و استرس داری مبادا من آپ کنم تو نخونی..همین برام کافیه...

میخواستی مثل من باشی...قلم منو داشته باشی...موقعیت منو داشته باشی..منظورم هوو بودنم نیست..خیلی چیزای دیگه..

مثل شعبده باز های مشهوری که یه عده میان بعد اجرا رمز و راز نوشته ها و سحر و جادو هاشون رو در میارن...اون ها همیشه دومی هستن...

نفر اول و نامبر وان ها ..همون شعبده باز ها هستن....

Me, Sharareh....I am the number ONE...the only One...

خوب....خلاصه میانمون با رامین خوب شده و رامین بحث بچه مچه رو فعلا گذاشته کنار و یک بار خانواده منو نهار بیرون دعوت کرده بود همینطوری...و کلی داداشم حرص خورده بود از دستش..اهه اوهه میکرد همش...

ولی خوش گذشت ....سعی میکنه بهتر باشه و مادرم میگه آفتاب از کدوم ور در آمده رامین اینطوری شده....

می خوام فکر کنم همه چی عالی هست...و خوش باشم...

می خوام..نه اینکه واقعا باشه...

راستی اون سایتی که میرم انقدر روی شخصیتم اثر گذاشته....همه به هم احترام میذارن..میتونم خودم باشم..میگن اگز کسی بدش میاد نباید بیاد پروفایل کسی رو بخونه طرح دوستی بریزه..وبش رو بخونه مثلا..

هر کسی آزاده خودش باشه...البته یک سایت نیست از طریق یک سایت چند سایت دیگه رو هم عضو شدم..

کار جدیدم خوب پیش میره ولی احتمالا یک کله گنده رو در نظر دارن به جای من بیارن ولی یکی دو بار تلفنی از تهران از من تشکر شده بابت کار های خوبم.

وبلاگ تخصصی ای که دارم و کار جدیدم کل وقتم رو میگیره..با ترس و لرز ۀمدم نظرات عزیزای گلم رو بخونم دیدم یکی ناراحته چرا نمینویسم یکی گفته وبلاگ ما نمیایی..یکی گفته وبم آمدی فحش دادی..یکی دعام کرده یکی. نصیحتم کرده..یکی خواسته بازم بنویسم...

و من نوشتم...نمیتونم تند تند آپ کنم..خیلی وقت گیره...انقدر تو دانشگاه تایپ میکنم که دستام درد میگیره...نصف کارا رو میارم تو خونه و .....

منو از لینک هاتون حذف نکنید/....خواهم نوشت ولی گاه گاهی...

متاسفانه نمیتونم وبتون بیام سر بزنم...نه که نخوام وقت ندارم..راستی دو تا کتاب انگلیسی خریدم اون ها رو میخونم برا تقویت...

فارسی بنویسم تبلیغ نشه..

آکسفورد ورد اسکیلز..ادونسد

ایدیمز اند فریزال اکسپرشنز ..اونم ادونسد....

درسته که من باید همه اون ها رو بلد باشم ولی نیستم خوب...چیزای جدیدی هست برای یاد گیری. تا مغزمون کپک نزه.

دوستتون دارم ..بیشتر از اونکه فکر میکنید ..و خیلی ها که اسمشون رو نمینویسم چون بقیه میگن چرا اسم ما رو ننوشتی...هنوزم میان بهم سر میزنن...انقدر خوشحال میشم که حد نداره.

کامنت هاش شما عزیزان انقدر اعتماد بنفسم رو برده بالا ..انقدر روم تاثیر گذاشه که هزار بار ازتون تشکر کنم بازم کمه.

میبوسمتون بای.

بعدا نوشت:

رامین موهاش رو به کمک من رنگ گذاشته که مثلا جون تر بشه.انقدر هلاکه..یکم جون تر دیده بشه..دلم میسوزه....

دوم:

یکی از رامین شکایت کرده گفتن بره اداره آگاهی..میشه زود تر فهمید کی و برای چی شکایت کرده؟

انشالا رقی بیده برا طلاق اقدامیده بیده..یو هاهاها

 

/ 50 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
به صداقت آسمان فيروزه اي

شراره جون سلام من هيچ وقت آرزو نميكنم زندگي اي كه ده سال ويا بيشتر طول كشيده ومخصوصا پاي بچه بي گناهي در ميان هست از هم بپاشه،به نظرم بعد اين همه سال بالاخره دو طرف تا حدي باهم كنار مياند وپذيرش شرايط به وجود اومده ،شايد قابل تحملتره از طرفي ،مردي كه نتونسته نسبت به همسر به قول شما زيبا،وجوونش،پايبند بمونه،به احتمال زياد بارفتن شما از زندگيش هم،ديگه نميتونه برا رقيه قابل اعتماد بمونه،ومثل ماجراي شيرين ،هميشه با ايجاد خللي در زندگيش به جاي حل مسئله ،دنبال راه فراره و به قول معروف ديگه گرگ باران ديده هم كه شده!!!طبيعتش هم به كمكش مياد و..... اما در مورد مقايسه خودتون بارقيه درمورد بي وفايي رامين خان،بايد بگم كه شرايط شما بسيار با شرايط رقيه فرق ميكنه،اون بنده خدا از نظر درآمد مستقل نبوده و نميتونسته خودش زندگيش رو اداره كنه،در ثاني شرط بچه هارو داشته كه پسر بودند وبه پدر داده ميشدند ودر آخر اينكه خودش هيچ وقت وارد چنين بازي نشده بوده تا از نقشه هاي شوهري كه بهش اعتماد داشته سر دربياره اميدوارم حالا كه اينچنين زندگي ميكنيد،طوري رفتار كنيد كه اون بنده خدا هم احساس نكنه روي هواست وشوهرش رو كامل ازدست داده كه در ق

فیروزه

سلام شراره جون .چرا اینهمه تلخ مینویسی .مگر شما همسر وم نشدی همیشه همسرهای دوم احساس خوشبختی میکنن .و مردشون مطمینا اونها رو بیشتر میخاسته که به خاطر اونها زندگی اولشون رو اشفته کرده .میشه بگی رامین تا چند سال خیلی بیشتر از رقیه بهت توجه میکرد و چطور شده که با وجود یه بچه اونم از خودش بهت کم توجه شده؟

ياسمين

شراره اين ميون من فقط به دختر نازنينت فكر ميكنم ، وقتى نوشتى شب اونقدر بابا بابا كرد تا خوابش برد جيگرم آتيش گرفت ، ازت خواهش ميكنم دخترت رو وارد اختلافاتتون نكن هيچ وقت إز پدرش بد نگو ، به رامين حالى كن كه در مقابل دخترش وظايفى داره هيچ حق نداره هر موقع دلش ميخواد بياد و هر موقع دلش نخواست سراغ إز بچه نگيره ،أين زندگى إز اول اشتباه بنا شده ولى وجود اون بچه دروغ نيست و بايد نيازهاى عاطفيش برطرف بشه . در مورد رقيه هم فكر نكن طلاق بگيره براى تو خوب ميشه ، اون اگر ميخواست جدا بشه تا حالا شده بود

پردیس

سلام منم خوشم میاد ازت ! یادت میاد منو؟ اون اولا تو زیاد مینوشتی منم هیجان زده می شدم کامنت میزاشتم. اولا یعنی اون اولین وبت. حالا هم بیشتر بنویس. این وضعی نشدا!!!!!!! ماهی یه پست . آدم افسرده میشه؟ راستی اسم اون سایته چی بود؟

هایدی

عزیزم اون سایت اینترپال که معرفی کردی عالی بود این دفعه هم گفتی چند تا سایت جدید و مفید پیدا کردی ممکنه اوناروهم معرفی کنی؟ ممنون

س

آمده ام تا روایت کنم

س

سلام من خیلی وقته شما رو میخونم دوست داشتی بهم سر بزن لینک هستی

علی

راستی اون عجوزه که مطالبت رو کپی میکرد وبش فیلتر شد خاک بر سر عقده ایش

هایدی

پس چرا جوابمو ندادی؟ آدرس سایت های مفید جدیدی که داشتی رو میخاستم اینترپالی که معرفی کردی واسم عااااالی بود

س

http://sin-sin.persianblog.ir/1392/9/