بازگشت شراره

این عکس ها چیه میاره؟تا حالا اهمیت نمیدادم تازه گی ها برام مهمه چون تو یاهو آی دی دارم و تو اداره باید ازش استفاده کنم.پیش آقایون ..چه بده اون عکس ها چیه...هیپنوتیزم

قبلا یکبار رفته بودم گوگل یه آی دی داشتم که اصلا استفاده ازش راحت نبود و حوصله تغییر آی دی نداشتم بنابراین اهمیت ندادم.و رمزش یادم رفته....

ولی الان این عکسا..آبرو برا آدم نمیذارن ....انقدر خجالت کشیدم به خاطر آی دی من رفتن تو یاهو و یه خانم با لباس مسخره و تانکر های نیمه لخت گنده اون بالای صفحه ظاهر شد...تا بزنیم بریم تو آی دی من ساین این کنیم من هول بودم البته به روم نیاوردم ولی ..........پیش خودم خجالت میکشیدم...همه چشماشون رو برگردونه بودن یه طرف دیگه...

شما همه تو گوگی جون آی دی دارید؟

امروز یکی از بچه ها که یک سال قبل از من درسش رو تموم کرده بود زنگیده بود.

میگفت کار تو رو قبلا به من پیشنهاد داده بودن نخواستم.

انقدر دلم می خواست یه بیلاخ قزوینی مشتی نشونش بدم....

زنگ زده میگه نمیتونم فلان روز جلسه هست بیام.به من میگه.....من رئیسم چیم...فقط زنگ زده پز بده....

نه آخه...من چکاره ام؟به من چه!! گفتم من کاره ای نیستم اگر قرار بر اینه بیایید باید بیایید اگر نه که خوب نیا...گفت من مسافرتم فکر کنم قراره با همسرش برن مسافرت خارج هول شده بود مزدگونی می داد.(میشتیلیخ در واقع مشتلخ وریردی)

خوب اگر میتونی مرخصی بگیری بگیر خوب...من مرخصی میدم؟...قهقهه

موقعیت کاری همسرش از رامین خیلی بهتره خوب دکترا داره و هیات علمیهخیال باطل کلی به همسرش افتخار میکنهچشم

و از وقتی به لطف داد و بیداد اون بیشعور فهمیده من زن دوم هستم زبونش دراز تر شده حالم از همشون بهم می خوره برن بمیرن راحت بشم.نیشخندچشمک

زباندلقک

راستی امشب تشریف برده بودم عروسی یکی از فامیل های رامین.هم من دعوت بودم هم رقی

فکرش رو بکنید من خودم رفتم رامین اون گمبلو رو آورد.

کت دامن پوشیده بود.بهش میامد.موهاشم مثل همیشه مش داشت.آرایشم کرده بود.خیلی کم همون مدلی که خیلی بهش میاد.خلاصه طبق معمول بهتر از من بود.

رقصید ولی من نه.کلا خوشم نمیاد تو جمع برم بر قصم.مخصوصا وقتی رقیه هست.کل اعتماد بنفسم گرفته میشه.

اون اون طرف نشسته بود من اینطرف و حواسم بهش بود.

بلندش کردن و روسری رو از رو پاهاش گذاشت رو صندلی و وارد جمع رقصنده ها شد.تا حالا فکر نکرده بودم چقدر بدنش گرده...یه مدل خاصی چاقه میدونید بد نیستا..یه جوریه.. .خواهرش ویکی دیگه از فامیلای مادریشم دعوت بود نمیدونم شاید ک.س و کار داماد یا عروس بود نفهمیدم اونا چرا دعوت بودن با هم رقصیدن.این ترانه که می خونه بدون تو دنیام رنگی نداره رو انتخاب کرده بودن. موهاش رو ساده شونه میزنه ولی چون لخته همیشه مرتب دیده میشه و رامین از موی صاف بدش میاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سبز

نمی خوام زیاد ازش بنویسم ولی نمیدونم چرا همه اینایی که من امروز دیدم همه چاق بودن.ماشالا یکی انقدر باس...نش گنده بود من میترسیدم مرکز ثقلش عوض شه بافته.

کلا همشهری های من به خاطر یه سری مسائل از اون ناحیه چاق میباشند.

نمیدونم چرا ولی گاهی فکر میکنم بعضی چیز ها انقدر همه گیر هست که به مرور روی ساختار ژنتیکی هم اثر میکنه و یه سری ادم های ساکن یه منطقه یا دارای یه فرهنگ خاص اندامشونم عوض میشه.متوجه میشید چیو میگم؟متاسفانه اینجوریه دیگه....

رقیه رو دید میزدم....

مثل من غمگین بود.من وقتی میرم عروسی به حماقت عروس فکر میکنم که چطور قبول کرده زن یکی بشه.از ته دل خوشحال نمیشم به ندرت پیش میاد خیلی خوش بگذره....

بار ها گفتم و بازم میگم اگر مادر من قبول میکرد من مجرد باشم من هر گز هرگز هرگز زن هیچ کس حتی رامین نمی شدم.

فامیل های بی کلاس رامین که همینطوری مثل این زن های زر زرو دنبال سوژه میگردن دیگه نونشون تو روغن بود .من بودم و رقی...و یه مجلس عروسی...

رو ندادم به هیچ کدومشون و دیگه احترام هیچ کدومشون رو نگه نمیدارم.تا زر زدن در جا قمه رو در میارم و میکنم تو....همون مدلی که قضافی در لحظات آخر مرگش لذتش رو چشیدقهقهه

میسوزن و لال میشن.رقیه از دور هم خوشگل بود هم بدبختیش داد میزد .ژکر نشته بود یه حزن خاصی هست تو چشماش...همیشه هست حتی وقتی می خنده.اونم مثل من به حماقت عروس فکر میکرد؟

که این طایفه بیشعور رو که بویی از انسانیت نبردن رو نشناخته؟ و عروسشون شده...چقدر خوشحال میرقصید...جوونی های خودم یادم میامد..منم پکر بودم..شاید اون حزن تو چشم منم هست...خودم نمیدونم...دوستام میگن چشمام مثل سابق نمیدرخشه..رامینم میگه....

مقصر کیه؟...

طایفه گدا گشنه...همون جا سر ماست دعوا بود.کلی بچه برداشته بودن اورده بودن عروسی. یکی ماست اضافه  برا گود...وغش برداشته بود و هی خودش رو توجیه می کرد.( بچه خر یعنی گود..وخ...وقتی میچسبه به ش ...خ میشه غ ....و بعضی ها از اول گود..وغ میگن..من گود..وخ دوس دارم بگم..).

زن عموی رامین داد و بیداد می کرد که چرا بچه های منو دعوت نکردید.من بودم همه رو دعوت میکردم.با توجه به لباس هاش که کلاسش کمتر بود معلوم میشد چرا دعوتش نکردن.

البته رفتارش نسبت به لباسش بی کلاس تر بود.یه جوری داد میزد همه فهمیدن دردش چیه. بعد هم موقع خداحافظی با مادر عروس سر اینکه غذای اضافه رو اونا میبرن یا اینا ...میوه اضافه ها چی میشه بحث میکردن اونم میگفت فرقی نداره ...فرقی نداره ...اینا چشمشون برق میزد...که غذا اضافه ها مال اینا شدقهقهه

الان جا داشت کلی شکلک بذارم.ببینم بعدا میتونم اضافه کنم.

خلاصه دوستان از چی بگم از کی بگم؟...اینا آرایشگاه رفته بودن تقریبا همه اشون مهمونیشون خیلی مهم بود ....به نظر خودشون البته....

من نرفته بودم...کت شلوار سفید داشتم اونو پوشیده بودم با یه بلوز توری سیاه کشی از زیرش که الکیه بلوز نیست.برای دکوره از بس توریه.

بهم میاد.موهامو هم از پشت بسته بودم با یه گیره گنده که پارسال 12 تومن خریده بودمش....بسته بودمشون.همین

یکم از مو کنار صورتم بود.کفشامم سیاه بود.

کت دامن رقیه کار شده بود و کلی تیپ زده بود.بعد هم که شام خوردیم و برگشتیم.کلا عروسیشون مسخره بود همه در حال آمد و شد بودند و فرهنگ نداشتن بشینن.هر لحظه جلوی در تالار و جلوی عروس داماد یه عده در حال حرکت بودن...

یه عده هم باس.ن های گنده اشون رو کرده بودن به همه و مشغول تماشای عروس داماد بودن.بدبخت رذل صندلی نداری مگه ؟خوب بتمر..گ روش دیگه...رفتن جلو ...خدا یا فقط با..سن دیدم.ماشالا همه مرداشون علاقمند هستند دیگه ....خانم هاشونم تانکر داران عزیز....از خط مقاومت....بالا تنه هاشون لاغر معمولی از کمر به ÷ایین انگار مال یکی دیگه اس فکر کنم بعضی ها سه چهار سایز حتی فرق میکرد بالا و پاییین تنه...فکرش رو بکنید.... دیگه به جای عروس داماد اینا رو تماشا می کردیم و می خنیدیدم...

رقیه درسته چاقه ولی این مدلی نیستا...اون کلا تخم مرغیه بدنش از مدل تاقچه ای ها که چاق میشن حالم بهم میخورن...همه جاشون مثل تاقچه اس...رقی اونطوری نیست....

همچین شام می خوردن...داد میزدن فلانی...برنج اضافیه ها!!!!!!1نمی خوری؟چرا ؟بخور دیگه؟....تعارف میکنید؟...یا مثلا سر ژله .....انتخاب رنگ .له براشون مساله شده بود....

.ادا اطواراشون حد و حصر نداره هر چیزی برنامه داره.

خدا یا چی میشه من یک بار دیگه به دنیا بیام...خدایا چی میشه...منو برگردون ده سال پیش...فقط ده سال...فقط من....خدایا ...

منو بکش ....یعنی من به چی امید دارم اخه؟....

بیرون که آمدیم علی و مسعود رو دیدم.از علی بدم میاد ..نسبت به سنش خیلی متوجه خانم هاست چشماش میچرخید خودتون میدونید چطوری!!!!!خاک بر سر خیلی ه...زه.کت شلوار پوشیده بود یه رنگ خاص برق میزد...واه واه گل من گولی شده بود...حالم بد شد.موهاشم یه مدلی درست کرده بود..گفته بودم موهاش روشنه؟...قهوه ای روشن تقریبا....اونا رو هم ژل زده بود مدل آناناسیه چیه نمیدونم که درست کرده بود...چشمش مونده بود به در خروجی خانم ها....هی یه چیزی رو بهونه میکرد می چرخید...فکر میکنه خیلی مرد شده...بزرگ شده و دیگه وقت چشم..چر..ونیه..

مسعود یادم نیست چی پوشیده بود...یه بلوز یا تیشرت سفید بود با یه شلوار فکر کنم سیاه..شایدم لی بود نمیدونم..تاریک بود... منو دید آمد طرفم...با هم دست دادیم ....رامین دید و میدونم بدش آمده بود مهم نیست اهمیت نمیدم.رقیه هم حرص خورد....

حال و احوال کردیم و از درساش پرسیدم...دقت میکرد ببینه من چطوری شدم بالاخره عروسیه دیگه...

دوسش دارم. شبیه رامینه...

رامین جوونیاش حتما اونطوری بوده حتی بهتر..رامین قیافه اش مردونه تره...قدش بلند تره....کوفتت بشه رقیه........البته انقدر اخلاقش گنده مطمئنم کوفتت شده.

بعد عروسی هم که من برگشتم خونه و دخترم می گفت خوابم میاد..بهونه میکنه دیگه...رامین اینا رفتن دنبال عروس...

عروس یعنی یه دختر احمق دیگه که عروسی کرده ...قبول کرده با این شرایط ازدواج که تمام آزادی هات رو ازت می گیره...و فقط مهریه برات میمونه که مرد رو بتونی تحت فشار قرار بدی..زن یکی دیگه بشه...بله گفتن دست خودته و طلقت گفتن نه....

من نمی خواستم با این شرایط زن کسی باشم..چرا هستم؟....

فشار های مادرم همین....همین....

همیشه نق نق همیشه غر غر..اون خونه دیکتاتور مئابانه..اون خونه ای که حتی تلفن میزدم باید اجازه میگرفتم...اجزاه نداشتم بیشتر از یک بار در هفته برم کتابخونه ..چون مردم حرف میزدن....تلفن مزاحم داشت ..نکنه شراره کاری کرده....

خوب کردم ..دیدی ماما دیدی اگر بخوام یه کاری میکنم که نتونی جلومو بگیری؟...ثابت کردم و خودم هم سوختم...تا عبرتی باشه برای امثال تو....

مگه من شلوغ بودم...مگه چه مرگم بود انقدر بد بین بودی؟فقط حرفای ؟؟؟ زر زرو رو باور میکردی....اونی که تازگی ها دستش برا پسرشم رو شد و پا شدن رفتن تهران تا از دست پارانویا های مادرشون راحت باشن..اون وقت تو....هی خاطره گفت از اینکه فلانی اینطوری بوده اونطوری شده..بهمانی دخترش فلان جا رفته فلان شده..بهمان شده...

از حسادت که میدید دختر تو چطور باهوشه درس میخونه...گولت زد..هر روز...یه جوری مخت رو کار گرفت...تو هم اصلا نفهمیدی چی به چیه...فقط هول شدی و استرس الکی..به خاطر محبت بیش از حدت..

این وسط هیچ کس نسوخت...هیچ اتفاقی برا کسی نافتاد..این منم که شراره شدم...یه شراره ....یه جرقه زدم به زندگیم...تا ثابت کنم...تا از دست تو فرار کنم..از دست تو...تو که به خاطر محبت بیش از حد ت به خاطر نگرانی و استرس بیش از حدت به خاطر اضطرابت منو سوزوندی...و این شده زندگی من....

خدایا چی میشه من فقط یک بار دیگه به دنیا بیام...خدایا...........

نمیدونم خیلی وقته احساس میکنم دارم بندگی شیطان رو میکنم.برام مهم نیست ..خیلی چیزا....چون میبینم برا رامین مهم نبوده و موفقه...ککش نمیگزه..راحته...هر کاری خواست هر خودخواهی ای که می خواد....میکنه و راحته.......

نفرینش نمیتونم بکنم...همسرمه...دودش میره تو جشم خودم...ولی تو اگر عادلی این چه قانونی بوده؟...

مگه تو خدا نیستی؟تو باید بهتر میفهمیدی که نمیشه تو این زندگی عادل بود....یا تعریف تو از عدالت اون چیزی نیست که من میخوام...که اگر اینطروی باشه پس من ...من تو رو نمی خوام...

یا نه تو همونی هستی که من وقتی میرم بالای کوه ها ...جلوی دریا....اون وقت ها یادم میارمت و از اینکه تو خدای منی به خودم میبالم ازت نیرو میگیرم...تو اگر اونی پس تعریف عدالتت بهتر از مال منه...پس چطور قبول کردی اجازه چند همسری دادی؟که من به اون اجازه تو دلم خوش باشه و آتش بزنم به زندگیم؟

من ...خیلی وقته احساس میکنم دارم میرم سمت شیطان....خیلی وقته...خیلی چیزا برام مهم نیست....قبلا ها همیشه تو ذهنم بودی..همیشه الان نیستی..این روز ها خیلی چیز ها ذهنم رو درگیر میکنه...قبلا ها حتی ظرف شستنی تو یادم بودی...باهات حرف میزدم..این روز ها نه...حتی دریا نمیتونه تو دلم نفوذ کنه..عشق تو رو یادم بیاره....و من حس میکنم حتی می خوام باهات لج کنم...از همون لجایی که با مادرم کردم...

این دفعه اسمم شراره نمیشه...میشه ...نمیدونم چی...یه چیزی که تباه شده....گاهی می خوام هر بدی که خواستم در حق هر کسی که خواستم بکنم...چون فکر میکنم اشتباهه که فکر کنم دنیا دار مکافاته....

اگر هست چرا جواب طایفه رامین رو نمیدی؟چرا با مادرش کاری نداری؟.....

من دارم از دست میرم خدا....همون بلایی که سر من و رقیه میارن..همون رو سر تک تک دخترانشون بیار...ببینم.....

ببینم هستی...اصلا وجود داری....من تو خیالم پرستش میکنم....؟یا نه تو واقعی هستی؟

اینا رو نوشتن قبلا قلبم رو میلرزوند الان اثر نداره...میبینی چقدر فرق کردم....شراره داره بد تر میشه...بیشتر از قبل...شعله هام دارن میرن بالا و بالاتر.....و دارم میشم یار شیطان...اینا علائم چیه پس؟...

.

.

.

 

هر روز که رامین میاد یه چیزی رو بهونه میکنه غر غر میکنه.به خدا قسم اگر این دختر نبود تا حالا هزار بار رفته بودم.موندم برا چی؟چرا نمیدونم؟...دیگه مادرم اینا هم حساسیت نشون نمیدن...

...

یه اقا محمد نامی هست....این آقا حرص منو در میاره...می خوام از اینجا بهش بگم....آقای محترم دلت تجدید فراش می خواد؟اون خانم اول به خاطر اوامر و توصیه های همکاران تو که حرفاشون رخنه کرده تو دل پدر و مادراشون همچین تربیت شده که سر به زیر و خدایی باشه...فهمیدی؟حالا تو این خانم رو انتخاب کردی وقتی دیدی مثل سوراخ فروشان ماهر عرضه نداره که عشوه کنه نازکنه و از بعضی چیزا چندشش میاد اون وقت یادت افتاده که یه خانم زرنگ تر و باهوش تر بیابی؟که از بعضی چیزا چندشش نشه؟

بی ادب ..بی ملاحظه... تو و همکاران تو وقتی میرید بالای منبر کلی اراجیف میبافید که دختر باید سر به زیر باشه ...دختر فلان باشه.خندیدنی دندوناش دیده نشه...

.باگره بودن انقدر براتون( برا همه مرد ها  تقریبا) اهمیت داره که مغز طرف نداره...اون وقت این بانوی ساده خدایی که میاد زنتون میشه شروع میکنی نقدش کنی؟که ساده بود؟کم حرف بود؟کم حرفی از خنگیه؟خودتون مگه نمیگید زن کم حرف خوبه؟خوب کم حرفه..برو حالش رو ببر...از اول عقلت رو جمع میکردی سرت..ماشالا که همه مردا قبل ازدواج هزار چیز بلدن...مثل ما دخترای بدبخت تو خونه نیستن آفتاب مهتاب نبینن خنگول بمونن ساده بمونن که..تو خودت که از اون هفت خط هاشونی...تو چی میگی؟...کی گولت زد؟...اون موقع دلت یه ادم می خواست الان یه ....نمی دونم چی می  خواد...

اگر سراغ زن دوم رفتی بدون...مطمئن باش همچین مدیون زن اول و دومت بشی که هر دو هر روز نفرینت کنند...نمی خوایی ؟؟؟؟دلت رو زده...فهمیدی خوشبخت نیستی؟...خوب باشه...اولی رو ول کن شاید بره یه همسر دیگه پیدا کنه...باید روی نحس مرد دو زنه اش رو ببینه هر روز؟....باید اسیر تو باشه اما تو هر غلطی ببخشید عر کاری خواستی بکنی؟...

فقط تو آدمی؟..خود خواه

از دستت ناراحتم...خیلی ...دوست دارم خفته ات کنم....بچه ها برید وبلاگش تا می تونید بزنیدش...

فقط یکبار حس کن خانم اولت بهت خیانت کرده....به شخصیتت بر خورد؟به غرورت؟...بخوره به جهنم..اونم همین حس رو داره...فکر کن همسرت الان رفته یه وبلاگ گفته آقایون من به فکر اوردن یه مرد رو همسرم هستم..یه شوهر دوم...بدت میاد؟من بی ادبم..خوب میکنم...چه حالی داری خوندنی؟یه لحطه خودت رو بذار جای خانمت...چه رویی داری؟چه طور جرات داری ازش انتطار محبت و احترام و وفا داشته باشی؟....عجب احترامی...خودت بلدی احترام گذاشتن رو...هر روز به فکر زن دومی...خدا اجازه نداده...بی خود دلت رو خوش نکن.

هیچ زنی راضی نمیشه...البته تو میدونی رضایت بانو مهم نیست ..اینجا اینو نوشتن ما زن ها یکم دلمون خوش باشه....ولی وجدان که داری...

یه سوالم تو وبت برا خودت مینویسم.

اگر واقعا سواد داشته باشی باید بفهمی..جوابش رو بدی...

جزای شما اینه اون دنیا یه سوراخ دار عتیقه زنتون بشه..عاشقش بشید...بعد.. هر روز جلوی شما .....اون وقت شما به خواست خدا..حرص بخورید... به قول خودتون غیرتتونم زیاد شده باشه تو جهنم...تا ته ته دلتون بسوزه...

البته که خدای من بهتر از اینا رو بلده ..تا همچین زجرتون بده خودتون کیف کنید.

من رقیه رو میبینم حرص می خورم...اون منو میبینه....میدونی از دست هم حرص نمی خوریم...از دست روزگار و رامین حرص می خوریم...مطمئن باش...

/ 16 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عاطفه

شراره عزیزم خیلی خیلی وقته هر دو وبلاگت و میخونم . هیچ وقت برات کامنت نذاشتم چون تا صفحه نظرات و باز میکردم میموندم که چی باید بگم ! همیشه میترسیدم که قضاوتت کنم ! کارهات خیلی فکرم و مشغول کرده بود تو خیلی از مهمونی های خانوادگی حرفا و خاطراتت و تعریف میکردم ! برای همه مهم شده بودی و نظراتت شخصی بقیه پیرامون تو زیاد شده بود ! حالا ، با خوندن این پست خیلی خوشحالم که تا حالا چیزی نگفتم ! بالاخره خودت و ریختی بیرون ! فکر کنم سبک تری ؟ بالاخره معلوم شد تو هم از جنس مایی ! یه زن ! همین ! دوستت دارم . مواظب خودت باش[قلب]

یکی که تازه خواننده نوشته هات شده

اولش کلی از نوشته های بازگشت شراره 1 خندیدم یعنی یه جاهایی بلند بلند می خندیدما فکر کردم چقدر تو ساده ای که همه جزئیاتو می نویسی کلی از آرشیوتو توی این یکی دو روز خونده بودم قبلش یه جایی راجع به وبلاگت خونده بودم. ازت طوری یاد کرده بود که فکر میکردم یه دیو یا یه شیطان اینجا می نویسه... اومدم دیدم... یه زنه با تمام سادگی و تنهاییش داره دردشو می نویسه. اعتراف میکنه و از هرچی توی ذهنشه بی کم و کاست حرف میزنه منم نوشتم تا بدونی باورت کردم و خییییییلی از نوشته هات درس گرفتم برای خودت و دخترت سلامتی و موفقیت آرزو میکنم

شراره

http://aghamohammad1.persianblog.ir/

اقا محمــــــــــد هستم

[خنده][خنده][خنده] iهمشیره جون اینقدر تو این وبلاگستون به ما بی محلی کردن که حالا که یکی بهمون فحش داد خوشمون اومد.[خنده][خنده] بعدشم : احتمالا منو با یکی دو تا وبلاگ که من اونا رو لینک کردم اشتباه گرفتی. بهر حال دمت گرررررررررم. لازم شد بیشتر بخونمت. ضمنا من اصلا بابت نوشته ات ناراحت نیستم. یادم بنداز لینکت کنم. تو هم دوس داشتی منو بلینک. تعجبه تو وب منو کم خوندی !!!! چون وب من اعتیاد اوره [نیشخند] اینم شد یه خاطره ی توپ تو فضای وبلاگ [گل]

اقا محمــــــــــد هستم

لینک های وب من کمی ویژه هست : یکیشون یه مرد جوان متاهل هست که خانوم عجیب غریبی داره و تازگی وبش رو ویرایش کرده و اذیت های زنش اونو به تازگی به فکر زن دوم انداخته. دومی : یه مرد مهندس هست که زنش تو برنامه های زناشویی تنبلی میکنه و با ایشون اختلافات دیگه ای هم داره.یبار هم میخاست خود کشی کنه. سومی هم یه حاج اقا هست که متاهل هست ولی بچه نداره و منتظر بچه هستند ولی نمیشه.. احیانا منو با این سومی یا اولی اشتباه گرفتین. ........................ اگه بتونی در یک پست مجزا یا صفحه مجزا خلاصه ای از زندگیت رو بنویس. اینطوری خواننده هات هم بیشتر میشن و هم بهتر مطالبت رو میفهمن. چون راحت تر و سریعتر میشناسنتون. توقع نداری که هر کی وبلاگتو دید یه ضرب کل ارشیوتو بخونه ؟[قلب][گل][لبخند]

مینو

پستت خیلی تلخ بود ..... غصه خوردم برات :(((( با کسایی معاشرت کن که تو تیپ خودت باشن ... بالاخره محیطتت هرچقدر هم کوچیک باشه ادمایی که فکرشون بهت نزدیک باشه پیدا میشه .......

تمشک

سلام منو یادته ؟؟؟؟؟ یکی دوبار نوشتم واست ، البته از نوع بداخلاقانه و ...... اما باور کن دلم میسوزه واست ، واسه ی تو و اون رقی بنده خدا چرا ما زنها در حق خودمون و همجنس هامون اینقدر ظلم میکنیم ؟؟؟؟؟؟؟ البته امیدوارم خدا آرامش رو مهمون دل هر 2 نفر شما خانوم ها کنه و زندگیتون سراسر خوشی باشه ، ولی .......... حالا هم زیاد سخت نگیر به خودت ، به فکر دخترت باش و آیندش و تربیتش و عبرت گرفتن

ساراس

دختر گويا خيلي پرتي نشنيدي كه ياهو خيلي ناامن شده و ايميل تعداد زيادي ايراني از طريق ياهو حك شده ؟ يا با همون گوگل كار كن يا هيچ عكس ، رمز كارت و از اين قبيل توي ميلت نگه ندار به نظرم اينكه ياهو رو كلاً كنار بزاري بهتره و مطمينتر

نسیب

سلام آخررسیدم بالا البته باهمون وضعی ک گفتم!خیلیاشو نتونستم بخونم چزا از هشتم تاالان ننوشتی؟ خوبی؟