166-آزاده ها خوش آمدید

می خوام یه خاطره بگم یه خاطره از روز های گرم تابستون...

گفته بودم که دایی من آزاده هست.می خوام خاطره برگشتنش رو بگم.

عید نوروز سالی که دایی من برگشت ایران ما سر سفره هفت سین خونه مادربزرگ بودیم .مادر مادرم..

معمولا خونه سال تحویل میکردیم ولی اون سال نمیدونم چرا رفتیم اونجا...من خیره به ماهی بدبخت ...فکر میکردم زندانیه اذیت میشه..گفتم من دلم میسوزه اسیرش کردین..مادربزگم گریه کرد..نفهمیدم علتش اون حرف من بوده تا میگفتیم اسیر یاد دایی می افتاد و گریه میکرد...برای جبران گفتم من اگر بزرگ بشم ماهی تو سفره هفت سین نمیذارم..دلم میگیره..مادربزرگم خندید گفت اونطوری نمیشه ...حتما میذاری....بچه که بودیم ما هم ازین حرفا میزدیم...

گفتم نه ...(تازه نذر کردن یاد گرفته بودم و دنبال فرصت برای نذر کردن بودمزبان)گفتم..من نذر میکنم که اگر دایی آزاد شد...(در همین لحظه مادرم برگشت طرف من چشماش رو گرد کرد درشت کرد..که یعنی زشته...همزمان با مادرم..پدرم با چه اخمی نگاهم کرد...که یعنی رعایت حال این زن رو نمیکنی)...دیگه هیچ وقت سر سفره ماهی نذارم..مگر اینکه به خاطر در خواست و اعتقاد یکی دیگه به اصرارش مجبور بشم.

مادر بزرگم خندید آه کشید و گفت خدایا...ببینم این دختر نذرش براورده بشه منم نمیذارم...خلاصه دیگه کسی چیزی نگفت و منتظر تحویل سال شدیم..مادربزرگم هی منو نگاه میکرد و کل بدنش ور تکون میداد که آه پسرم..آه...

چشم

تابستون بود..یه روز خاله و شوهرش...با یه ماشین آمریکایی قدیمی امدن. (فکر کنم شورلت میگن...آبی روشن بود).خلاصه...شوهر خاله اومدن دم در...خاله داد میزد ؟؟؟بیا..؟؟؟بیا..اسم مادرم رو داد میزد و میگفت قراره اسرا آزاد بشن...یه لیست آمده اسم داداشم توشه..مادرم از خوشحالی اونطوری بدون روسری پریده بود تو کوچه (وسط کوچه نه ها..دم در..)همسایه ها همه خوشحال بودن..ا صدای خاله هر کی تو حیاط بوده امده بود بیرون تبریک میگفت...تو اخبار ساعت نه هم گفته بودن...یادم نمیاد کی بود...ولی .....یه اتفاقاتی در جریان بود...

مادرم هر روز میرفت جلوی آینه خودش رو با دقت نگاه میکرد ببینه چقدر پیر شده..میگفت همه عوض شدیم...هر روز یه چیزی در مورد تغییرات صورتشون میگفت..که مثلا مادر از همه بیشتر شکسته..من اینجام گود افتاده خاله فلان..تو بزرگ شدی...

منم که دایی یادم نبود..تازه تازه داشتم میفهمیدم که دایی ای دارم که اسیر دست اون صدام بی عرضه اس...

دایی من سرباز بوده و تو خرمشهر خدمت میکرده..همون ماههای اول جنگ اسیر شده بود ...از گردان(درست گفتم؟) اینا فقط هفت نفر زنده مونده بودن....هفت!!!بقیه همه شهید شده بودند...

خبری ازش نداشتن تا اینکه سه جهار سال بعد خبر رسید اسیر شده...

خلاصه مادر من هر روز جلوی آینه بود...هر روز نذر و نیاز میکردن..هر روز خونه مادر بزرگم جمع میشدن..نیومده یه آش رشته نذری پختن و ..پدر من میگفت نباید به مادرتون میگفتین ..ممکنه این داداش شما نباشه ..از کجا مطمئنید...خلاصه دایی من وارد ایران شده بوده و یه دایی دیده بودتش......فهمیده بودن وضعیتی نداره که بشه به مادربزرگ نشونش داد..یه بیماری هم داشته..رفته بود آلمان خوب شده بود و بعد از یک ماه قرار بود بیاد...اون مدتی که آلمان بود فقط مادر و خاله و دایی ها میدونستن ..و همسراشون دیگه به مادربزرگ نگفته بودن که مریضه...و وارد ایران شده و دوباره فرستادنش آلمان..هی می گفتن عراقه...

تایپ کردن اذیتم میکنه ولا کامل تر مینوشتم...

کم کم قرار شد دایی من بیاد شهر ما....یک ماه مثل یک سال گذشت...مادرم روز ها رو میشمرد...

با هواپیما آمده بود تهران و دو تا از دایی ها رفته بودن پیشوازش..دو تا هم مونده بودن برا کارای دیگه..شوهر خاله ها..همه همسایه ها..(همه همسایه ها...چیه همه محله...خوشحال بودن...و مشغول کارای پذیرایی و کمک و برنامه شام و ...)

یکی دیگه از همسایه ها هم پسرش اسیر بود و اونم قرار بود ده روز دیگه بیاد..مادرش چه حسرتی تو نگاهش بود...اونم خونه مادربزگم بود....

.چشمای مادر بزرگ من..ذوقی که تو نگاه اون شب اون پیر زن بود...هر دو هیچ وقت یادم نمیره..چشم های یک آدم مگه چقدر میتونه برق بزنه...

خونه مادربزگم بزرگه..یه اتاق پذیرایی داشتن..خیلی بزرگ..طبقه دوم خونه..مهمونا اونجا بودن...یک ور اتاق زنانه بود..ابن ور در چوبی هم مردانه بود مثلا ..اما در ها باز بود...یعنی به جای دیوار در داشتن ...یه در خیلی بزرگ...

 رو ایوان هم مادر بزرگ من نشسته بود..سه تا گوسفند تو حیاط...من و بقیه هم سن و سال ها..نمیفهمیدیم چه اتفاق بزرگی قراره بافته..

الان که مینویسم چشمام پر اشکه و نفرین میکنم..نفرین میکنم اون صدام و اون امریکایی رو که باعث شدن اون بی؟؟؟به کشور من حمله کنه...و باعث بشه من الان این خاطره رو تعریف کنم...و حس عجیبی داشته باشم..خوشحالم اما متاسفم که جرا باید این خوشحالی رو تجربه کنم..کاش اصلا نه اسراتی در بین بود و نه آزادیی...

همه صحنه ها یادم نیست همه اون روز...ولی ساعت آخر مثل فیلم یادمه...مادر و خاله ها هی می خواستن جلوی آینه با دیدن پیری خودشون تصور بکنندیا حداقل تخمین بزنند که برادرشون بعد از چهار ده سال اسارت چقدر تغیر کرده و پیر شده..

هر ماشینی که صدای آمدنش میامد مادر بزرگ من بلند میشد با اون پا دردش..چشماش تو ایوون به در بود...وقتی میدید پسرش نیست با افسوس مینشست...کلافه شده بود....

به خنگی ما نگاه میکرد که نمیفهمیدیمش...دعا میکرد هیچ وقت حسش رو درک نکنیم...زن همسایه هم که انتظار پسرش را می کشید خیره به مادر بزرگم بود و حسرت میکشید کاش جای اون باشه...

هر صدای ماشین هر صدای کوبیدن به در..مادر بزرگ من و همه اهالی خونه رو دیوانه میکرد..خونه خیلی خیلی شلوغ بود..یادم نمیاد هفت هشت نفری میشدن..مشغول پذیرایی از مهمونا..همه جمع بودن..همه کوچه چراغانی بود از اون ور محله از اون دور دورا تا خود حیاط خونه..همه جا برق میزد...

همسایه ها همه کوچه رو آب پاشیده بودن...از سر خیابون تا دم در مادربزرگ..همه جا ۀب پاشیده بودن...همه می خندیدند...همه...و تبریک میگفتن..بابا امد و به ماما اینا گفت که کم کم آماده کنند مادر بزرگم رو ...دایی داره میاد...اون یکی دایی زنگ زده بود به مغازه یه همسایه اون ور تر تا مادربزرگم هول نشه...و گفته بود آماده باشید..تو راهیم...

یک ماه بود همه رو آماده میکردن که این پسر اون پسری نیست که رفته دیگه لاغر شده پیر شده ...شکسته شده....تا همه آماده باشن تا وقتی اون مرد پیر رو دیدند ناراحت نشن...

یهو دیدیم صدای بوق زدن میاد ..انگار داره عروس میاد..بیییب بییییب...همه دست میزدن..صدای صلوات قاطی صدای فوت و دست زدن و هورا .و اینا شده بود...دو تا قصاب ...یهو گوسفندا رو خوابوندن و پیخ پیخ...یهو دیدیم...یه مرد کچل لاغر ...با یه حلقه گل رو گردنش با یه شلوار طوسی و بلوز سفید دم در ظاهر شد...چشماش برق میزد...همه کارشون رو ول کرده بودند و خیره به در بودند...مادر بزرگم ..یه مشت زد تو سینه اش...وای بالا قوربان اوللام...گلدن؟...(وای ننه قربونت برم آمدی؟)

دایی وقتی رسید بود دم در حدود سه ثانیه مکث کرد یه نگاه به حیاط انداخت به کل خونه به همه مهمونایی که تو حیاط بودن یا از پنجره ها فشار می آوردن تا ببیننش...صدای صوت و هورا و دست زدن همچنان ادامه داشت...از راست نگاه کرد تا چپ...باز هم نگاهش رو چرخوند....هول بود..خوشحالم بود...

خاله بزرگه از همه نزدیک تر بود به در..اونم خشکش زده بود...اما دایی انگار یکی دیگه رو با نگاهش میگشت...چون دیدش ولی نرفت بغلش کنه...

دایی نگاه کرد...نگاه کرد و یهو چشمش افتاد به مادر بزرگم..یهو..مثل یه پرنده..طوری سریع دوید و از پایین میله ها...دستش رو دراز کرد مادربزرگم رو لمس کنه..مادربزرگم که متوجهش نبودم زانو هاش میلرزید..زانوان دایی نیز....بعد مادر بزرگم نشته بود از پشت میله ها بچه اش رو بغل کنه..دایی هم بین زمین و هوا...گل گردنش رو انداخت دور گردن مادربزرگم...

این صحنه ها کلا ده ثانیه طول کشید ..خاله بزرگه مادرم و همه گریه میگردن...دایی میله ها رو ول کرد..پرید رو پله ها و رفت مادر بزرگ و بغل کرد..زانوی هر دوشون میلرزید و من دیدم بابای منم احساساتی شده..همه خوشحال بودن..دایی های دیگه هم گریه میکردن..مهمونا امان نمیدادند..مادر بزرگ و دایی رفتن تو خونه...خاله ها دیگه تونستن خودشون رو به دایی برسونند و بغلش کنند .من هم ÷ریده بودم رو ایوون...یه حلقه زده بودن..دور مادر بزرگ و دایی که بغل هم بودن...یکی یکی دایی رو بوس میکردن اما من دیدم دایی مثل چسبونک چسبیده به مادرش..مثل یه بچه دو ساله..

الان میفهمم مردا هم مادرشون رو دوست دارن...مردا هم احساسات دارن...اونطوری که ما فکر میکنیم اونطوری که بر علیهشون تبلیغات میکنند نیست ..احساس دارند..فقط کنترلش میکنند همین..شاید روشون نمیشه راحت گریه کنند...

مادربزگم غش کرد...از خوشحالی بود؟..از فشار بغل های دختراش بود؟..نمیدونم..آب قند دادن....پسرش رو بغل کرد ..بازم از حال رفت..یک ماه بود آماد اش کرده بودند مثلا...

دایی بدبخت من...یه حالتی داشت...گریه میکرد اما می خاست گریه نکنه..خجالت میکشید..همه رو نگاه میکرد..ببینه وقتی نبوده وقتی خدا داشته صدام زبانرو لعنت میکرده..این ور تو وطنش چه تغییراتی بوجود امده...خواهر زاده هاش چقدر بزرگ شدن..چشماش رو میچرخوند و همه رو نگاه میکرد...نمی خواست گریه کنه...دایی بزرگه امد دستش رو گذاشت رو شونه اش..گفت ؟؟؟....اما دایی آزاده من فکر کرد دایی برگه م یخواد بزندش..دستش رو گذاشت رو سرش و گارد...بعد دید دایی بزرگه...بهش میگه گریه کن..خالی میشی...گریه کن داداش..قربونت برم..

دیگه ما هم رفته بودیم تو خونه..

آب چشمای همه مثل رود خونه شده بود...همینطوری میریخت...زبان

خلاصه حال مادر بزرگ خوب شد...بابا به من گفت برو بوس کن دایی امده...دایی میگفت این شراره اس؟...بزرگ شدی دایی؟ماشالا..منم رفتم خجالت میکشیدم..مثل یه غریبه ای که تا حالا ندیدمش...بوسم کرد..اما من نه...بابا میگفت زشته بوس کن..گفتم نه...تعجب میکردم این مرد کیه..

گفتم بابا تو که میگفتی سی و چند سالشه..این آقا بزرگت را توئه که..نکنه اشتباهی آوردین..این اصلا شبیه عکسا نیست..من نمی خوام..

خاله بزرگم هنوزم که هنوزه اون حرف منو درد کرده برای خودش هی میگه گریه میکنه ...که از اول زبونت نیش دار بود...حرفای ساد ات هم مثل تیر میرفت تو دل همه..

چرا گفتی پیره...؟...

خوب چکار کنم؟دایی مثل یه مرد چهل و چند ساله بود..مو نداشت...لاغر بود...صورتش اصلا گوشت نداشت...

مادربزرگم داد میزد میگفت شراره قربونت برم ننه تو چه نذری کردی..دیگه ماهی نمیذاریم سر سفره دایی امده..

و  اما....دایی من ...نمیتونست غذا بخوره..یادش رفته بود چطور با قاشق غذا می خوردن..با دستش می خورد..لیوان رو میدادن دستش عول می شد..اب رو یکم هورت میکشید به بغل دستیش میداد و ی گفتیم هر چقدر خواستی بخور..همه اش مال خودته..

دایی من ...هر کسی حتی یه بچه وقتی می خواست یه حرکت سریع بکنه می ترسید...فوری دستش رو میذاشت رو سرش...گارد می گرفت..

برنج که میدید هول میشد..گوشت!!!اصلا یادش نبود...فقط نان خورده بود با یه مدل سوپ در حد لیاقت این عراقی های بد بخت...

با آب جیره بندی شده..کثیف و...

تو مدتی که تو المان بوده یه مدل شامپو داده بودن که با اون سرش رو بشوره و البته نذاشته بودن سرش مو در بیاره...تا اون دارو ها بره تو پوستش...

یه مدل قارچ داشته بدنش..با یکی دو تا ناراحتی دیگه که من نمیدونم.فقط بعد ها در مورد کچلی دایی که پرسیدم اینو شنیدم.

حالا مثلا یه ماه تو آلمان به تغذیه اش رسیده بودن و رنگ و روش خوب شده بوده..سه کیلو چاق شده بوده...و با این همه مادر بزرگ من از ناراحتی یا خوشحالی ..غش کرده بود..

از هر چی بگذریم ..کبابهای اون شب..یه طعم دیگه داشت...

با یه گوسفند دیگه که فردا بریدن و پخش کردن..

فرداش کله چاچه هم داشتیم که ..دایی ناراحت میشد....و فقط از آبش یکم خورد...

از همین جا از همه آزاده های عزیزمون تشکر می کنم...خوشحالم که برگشتین..هیچ کاری از دستمون بر نمیاد ...نمی تونیم اون سال ها رو برگردونیم...اون سال های جوونی از دست رفته اتون رو بهتون بدیم..اما میدونم قلبتون انقدر بزرگه که می تونید بفهمید چقدر مدیون هر تک تکتون هستیم و ایران زمین بهتون افتخار میکنه و قدر دانه...قلب

/ 36 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نازنین‌رقیه

Where is my comment? It was not so called" TOHIN AMIZ"?

شمي

خيلي دردناك بود! دلم واقعا به درد اومد و اشكام سرازير شد! خدا لعنتشون كنه كه با جووناي مردم اينكارو كردند! اميدوارم هرروز بهتر و سلامت تر باشه و بتونه اون روزارو فراموش كنه

فرزانه

پسر عموی بابای منم آزاده بود...الان میفههمم که چرا نسبت به سنش پیرتر دیده میشد.بعدها با دختر داییش ازدواج کرد و قبول نکرد بره سر اون شغل دولتی که بهش داده بودن.چون کم درآمد بود.خودش کار میکرد و یکبار تو مسیر کاریش تصادف کرد و مرد.فرمون ماشین پرس شده بود به سینش[افسوس]اما پزشکی قانونی گفت قبل از ضربه ها سکته ی قلبی کرده و مرده.زنش موند و دوتا دختراش.که در آخر همسرش که خیلی جوون بود با یکی ااز اقوام مادریش ازدواج کرد و شد زن دوم[افسوس]اتفاقا دیروز با خواهرم دیدیمش و من یاد وبلاگ زنهای دوم افتادم که پشت هر کدوم میتونه ماجرای متفاوتی باشه خواهرم میگفت اشتباه کرده.و من داشتم توضیح میدادم که وقتی زن اول یارو متوجه شده با شوهره دعوا کرده و کتک هم خورده.[نگران]

دیبا

پست قشنگی بود. کاش یکم هم از وقایع بعد از ورودش و از روزگار حالش بنویسی

مهشید

واقعا دردناک بود[ناراحت]خیلی تاسف آوره

http://zane2vomi.persianblog.ir/ [شکست]

رایا

خیلی دردناک بود این صحنه ها برای هممون عجیب و غریبه ما اسرارو فقط تو فیلما دیدیم با عکس العملایی دور از حقیقت کاش یادمون نره که چه جوونای دست گلی برا این مملکت عمر و جون و روحشونو دادن [دلشکسته]

ساراس

كاش ميشد جبران كرد اونهمه دلتنگي ، درد ، سختي و تنهايي رو دردناكه تصور حتي يك لحظش

اینو بخون!

شراره اخیرا تو یکی از مطالبش سنش را لو داده! قبلا گفته بود 29-28- سالشه اما اخیرا نوشته دایی اش که از اولین روزهای جنگ اسیر بوده بعد از بازگشتش شراره رو می‌بینه و میگه: شراره چقدر بزرگ شدی! جنگ سال 59 شروع شده و این خانم اون موقع نوزاد هم بوده باشه الان 33 سالگی را بشت سر گذاشته! اگر سنشو راست گفته بود این دایی اصلا نباید از وجود شراره باخبر باشه چه رسد به اینکه اونو به جا بیاره و بگه چقدر بزرگ شدی. آدما معمولا یه نوزاد را سالها بعد به جا نمیارند. حداقل باید 3 یا 4 ساله باشه تا قیافش تثبیت بشه و شاید یکی سالها بعد او نو یادش بیاد!شوخی یعنی موقع ازدواج با اون شوهر عوضیش خیلی هم یچه نبوده!

اینو بخون!

همش نزن دیگه عزیزم.همش نزن!